Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for mars 2010

MED RYGGEN MOT FRAMTIDEN

with one comment

Det projektmål som Vägverket formulerade var att finna en vägkorridor. Målet var alltså inte att finna en lösning som ur ett övergripande perspektiv skulle vara en bra lösning på
Stockholms trafikproblem.(Göran Finnveden och Jonas Åkerman, KTH 2009 – Om Förbifart Stockholm)

bilkö

Alliansregeringen proklamerar stolt i DN Debatt, att om de vinner valet
kommer de att lägga 28 000 miljoner i startavgift för ett bygge av Förbifart Stockholm, projektet
som sågades helt av Uppdrag granskning redan hösten 2008. Kritik mot projektet från olika aspekter finns att också att läsa på många andra håll till exempel KTH, 27 forskare och 34 föreningar och Länsstyrelsen.

Varken fakta eller trafikforskning har påverkat Alliansen; de har höjt blicken, men tittat bakåt och fastnat för lösningar som var fräscha för 50 år sedan – motorvägsringar á la Västtyskland eller Los Angeles.

Alliansen nämner inte nutidens problem varken global uppvärmning eller peak-oil (när utvinningen av olja inte längre kan öka, blir det en stor prispress uppåt). De sätter som sitt främsta mål att bevara det system för kommunikation som vi har idag. Det stora flertalet ska alltså börja sina jobb mellan 7-9 och åka hem mellan 16-18. De ska sitta i kö (motorleder löser inte köproblem) var och en i en farkost av plåt som väger över ett ton. Systemet är dyrt, tar för mycket tid och är opraktiskt.

Varför inte lära sig av våra ungdomar som sköter delar av sina privata relationer via datorer och mobiltelefoner, varför skulle inte många jobb kunna skötas på samma sätt. Tänk om bara 10% av arbetsdagarna organiseras som distansdagar, om 10 % av bilarna försvinner från Essingeleden – Var tog köerna vägen? Det är klart att portabla kontor, flexibla arbetsplatser och distansarbete kräver förändringar i arbetslivets organisation. Det behövs politiker som kan motivera och uppmuntra företag att ta steg mot en sådan förändring. Kanske företagen behöver bli mer medvetna om att personalens resor till och från jobbet ingår i företagets energiförbrukning – varför inte en energideklaration. Rätt sorts utmaning ökar kreativiteten.

Det man blir nyfiken på är vilka projekt som skulle skapas om forskare på våra tekniska högskolor, beteendevetare och lämpliga experter fick i uppdrag, inte att skapa en vägkorridor, utan att lösa Stockholms trafikproblem på ett klimatsmart sätt, med en budget på 26 miljarder. Det kanske skulle generera en ny svensk exportprodukt.

Medan jag grubblade över Alliansens storstilade 1950-tals vision upptäckte jag att de vunnit en anhängare från oväntat håll – dagen efter går Socialdemokraterna med. Ser vi början på en Superallians?

C

Annonser

Written by episkop

31 mars, 2010 at 21:56

Publicerat i Politik, Trafikpolitik

Hur våra politiker förstörde sjukförsäkringssystemet

leave a comment »

glasses

Ideologiska glasögon blir lätt destruktiva.
Ett tydligt exempel på detta redovisas av Fredrik Hedlund i Läkartidningen som
tar upp Björn Johnsons bok ”Kampen om sjukfrånvaron”

På den gamla goda tiden dvs. på 1990-talet fanns på
många större arbetsplatser så kallade anpassningsgrupper.
Det var samrådsorgan där arbetsgivare, fackförbund, Försäkringskassa,
Arbetsförmedling och företagshälsovård tillsammans löste frågan om
hur en sjukskriven person skulle komma tillbaka till arbetslivet.
Att detta system var välfungerande blev väldigt tydligt när det
demonterades – det var nämligen då som sjuktalet plötsligt fördubblades.

Orsaken till att det demonterades var att kommuner och landsting
liksom storföretag i slutet på 90-talet slimmade sina organisationer och processer
på ett sätt som gjorde det svårare att anpassa arbeten till person som inte kunde
prestera 100-procentigt. Samtidigt drog politikerna gradvis in de resurser som
Försäkringskassa och Arbetsförmedling hade för att bistå arbetsgivare i arbetsanpassning.
De tidigare väl fungerande anpassningsgrupperna dog. De sjukskrivna stod nu ensamma
utan någon hjälp vare sig från arbetsgivare eller stat och på kort tid fördubblades
sjukskrivningstalet från 150 000 till 300 000.

Det är nu politikerna tar på sig sina ideologiska glasögon och börjar använda
sina politiska trossatser för att hantera den uppkomna situationen och billig
demagogi för att vinna väljare. Sossarna som rivit ner rehabiliteringssystemet
skyller på arbetsgivarna och dåliga arbetsmiljöer. Högerpartierna skyller på fuskande
patienter och slappa läkare.

Förlorarna är de sjuka.

Written by episkop

24 mars, 2010 at 23:16

Publicerat i Politik

Tagged with