Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for maj 2010

SL vill byta ut alla busskurer för halv miljard

leave a comment »

Denna busskur strax utanför Rimbo är helt ny, men hotas av SL:s krav på enhetlighet
Tidningen Mitt I Söderort rapporterar att SL vill använda 500 000 000 kr till nya busskurer.
Alla busskurer, ca 4 500, ska bytas ut, även helt nya eller fullt fungerande. De 7 500 hållplatser som saknar väderskydd kommer inte att beröras. Resenärer från dessa hållplatser får alltså även fortsättningsvis klara sig med eget paraply. Det viktigaste motivet enligt tidningen är att skapa enhetlighet. Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm har vägrat svara på tidningens frågor. Den indiviuella frihet som moderaterna vanligtvis propagerar för, gäller alltså inte busskurer. Där kan man lägga stora summor på att skapa perfekt konformitet. Det borde finnas bättre sätt för SL att använda detta jättebelopp, varför inte regnskydd där dessa saknas?

Andra källor: svt, expressen

Annonser

Written by episkop

21 maj, 2010 at 15:39

Förbifart behövs förbi Förbifart Stockholm

leave a comment »

Förbifart Stockholm kostar 28 miljarder kronor, men löser inga trafikproblem. Redan efter 10 år kommer den att ha nått sitt kapacitetstak, och Stockholm är tillbaka i samma ruta där vi befinner oss idag. Det är
Svenska Dagbladet, som har läst Trafikverkets prognoser, som idag kommer med denna inte helt överraskande nyhet. Detta bekräftar de farhågor som Episkop uttryckte redan för ett par veckor sedan – om man försöker lösa trafikproblemen genom att använda samma koncept som i Los Angeles, är sannolikheten stor att man når samma resultat.

Politikerna vill lägga jättelika resurser för att människor i årtionden framåt förväntas ha exakt samma beteende – att ensamma sitta i sina bilar som väger 1-2 ton och i stort sett samtidigt transportera sig från sina hem i söderort till jobbet i norrort, eller tvärtom. Det verkar som om vi har politiker med skygglappar, som inte ser den klimatkris vi befinner oss mitt i eller tar höjd för den oljeprischock som snart kan stiga över händelsehorisonten.

En trådbuss kan rymma över 100 pass

Idag vill Episkop slå ett slag för trådbussen, som förtjänar en revival – energieffektiv och bullerfri. Gör en fil för elbussarna på Essingeleden – kombinera expressbussar som till exempel kan gå Kista – Skärholmen – Kista eller Nacka – Sollentuna – Väsby, med lokallinjer. Premiera ändrade arbetstider, premiera förhållandet boende-arbete, stimulera ”jobba hemma”-projekt. Hitta 100 lösningar till som kan förändra trafiksituationen i Stockholm …istället för en tung kloss som ingen kan flytta, ta fram det myller av möjligheter som finns strax under ytan.

Det talas mycket om fjärrtrafiken när det gäller Förbifarten, trafik från Norrland till södra Sverige. Varför ska den in i Stockholmsområdet över huvudtaget? Satsa ett antal av miljarderna så att upprustningen av väg 55 (Uppsala – Norrköping) påskyndas.
/C

Written by episkop

19 maj, 2010 at 15:41

Publicerat i Politik, Trafikpolitik