Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for oktober 2010

Var bor Tolgfors?

leave a comment »

Många svenskar tror fortfarande att Sverige är ett neutralt och alliansfritt land och ganska få vet egentligen hur vår nuvarande försvarspolitik ser ut. Det har nyligen varit val i Sverige, men försvarsfrågan fanns i undanskymt läge. Den som vill uppdatera sig bör läsa försvarsminister Tolgfors artikel om svenska officerares utlandsplikt i SvD 16 oktober. 

De flesta tror att det svenska försvarets primära uppgift är att försvara landets territorium. Tolgfors har ett vidare perspektiv han skriver:

Skyldigheten till internationell tjänstgöring handlar istället främst om förbandens användbarhet, försvarets närområdesuppgifter och därmed om försvaret av Sverige, vilket tydliggjordes i det senaste försvarspolitiska inriktningsbeslutet.

Kort och gott: Försvaret har ett antal närområdesuppgifter, en av dessa är försvaret av Sverige. Att försvaret av Sverige inte länge är den prioriterade uppgiften för Försvarsmakten är nog förvånande för de flesta.

Närområdet där Sverige ingår blir därmed viktigt att känna till och Tolgfors lämnar också en kort och innehållsrik förklaring:

Försvaret ska därför kunna bidra till stabilitet genom insatser i närområdet (Norden, Östersjöområdet, EU), som görs tillsammans med andra.”

Närområdet är ett stort geografiskt område och om Ryssland ingår i det Östersjöområde som Tolgfors talar om blir det geografiska området mycket stort. Detta stora eller mycket stora område kan Försvarsmakten givetvis inte klara på egen hand, så därför måste uppgiften lösas tillsammans med ”andra”. Tyvärr talar Tolgfors inte om vilka dessa ”andra” är. Han lämnar utrymmet fritt för gissningar och de mest troliga kandidaterna är NATO och USA. Försvarsmakten har redan stridande trupp i Afghanistan – ett fälttåg där USA har den ledande rollen. Förhållandet till USAs krigsmakt är gott, så övade till exempel US Air Force bombflygningar i Norrbotten sommaren 2010. Tolgfors talar inte heller i klartext om vad ”bidra till stabilitet” innebär. Här väcks egentligen bara olika frågor. Handlar det om att skicka svensk trupp till Estlands gräns i avskräckande syfte om den ryska björnen vaknar upp ur sin dvala? Eller handlar det om att skicka svensk trupp till Riga för att hålla rasande folkmassor i schack?

Tolgfors hoppas också att Försvarsmakten ska slippa slåss i Sverige genom att den förväntas bedriva preventiva insatser (krig?) på andra länders territorier. Tolgfors säger:

Försvaret ska … kunna göra insatser för att hindra att kriser och konflikter når Sveriges gränser.

I den globaliserade världen vidgas Sveriges närområde så att även ett land som Afghanistan innefattas. I en artikel i DN juli 2009 säger Tolgfors: ”Sverige är i Afghanistan för att det påverkar Sveriges egen säkerhet.” Det Tolgfors är rädd för tycks vara att de extremt lokalpatriotiska pashtunerna i Afghanistan, med sina konservativa ålderdomliga traditioner, plötsligt kommer att förvandlas till globaliserade internationella terrorister som hotar det närområde som är Försvarsmaktens operativa fält. Frågan är om denna riskbedömning är korrekt.

Det centrala temat i artikeln handlar om att samtliga officerare i Försvarsmakten ska kunna användas i insatser utanför Sverige gräns. De som anställts före 2003, som tidigare inte haft denna skyldighet måste nu acceptera utlandstjänst eller lämna sin anställning.  Tolgfors nämner inte alla andra anställda som tydligen också kommer att tvingas att skriva på utlandsavtalet, i alla fall om man ska tro bloggaren Chefsingenjören som är kritisk: ” Varför ska t.ex. en förrådstant på F17 skriva på ett papper att hon är intresserad av utlandstjänst, när hon aldrig kommer att behöva göra det?” Eftersom vi vet att närområdet är utsträckt ända till Afghanistan står det helt klart att Försvarsmakten numera är en global stridsstyrka, och Tolgfors vill därför ha möjligheten att skicka all personal utomlands.

cirkus

Sammanfattning
Försvaret av Sverige som tidigare var baserat på allmän värnplikt finns inte längre kvar. Istället har vi Försvarsmakten, som mest påminner om ett företag som arbetar på en global marknad. Man kanske kan likna dagens Försvarsmakt vid en internationell cirkus; när en föreställning beställs, vill försvarsmakten med kort varsel fritt kunna mobilisera de aktörer, lejon och elefanter som efterfrågas och åka till det främmande landet, resa tälten och spela. Om cirkusen är på turné och föreställningar efterfrågas i Sverige, räknar Försvarsmakten med att det finns andra cirkusar som kan ta uppdraget här. Det skulle vara intressant att veta hur stor del av det svenska folket som har denna affärsmässiga inställning till landets försvar. Avslutningsvis ett svar på rubrikfrågan – Var bor Tolgfors? Privatpersonen Tolgfors bor sannolikt i Sverige eftersom han jobbar här. Var försvarsministern ”bor” är svårare att avgöra. Han bor inte i ett land utan i ett närområde. Om man tänker på honom som cirkusproducent bor han sannolikt i Monte Carlo.

Annonser

Written by episkop

19 oktober, 2010 at 18:23

USAs regering kontrollerar dina bankaffärer

leave a comment »

Det har varit ganska tyst om Swift-avtalet i svenska medier, även om DN skrev om det i juni och det trädde i kraft 1 augusti. Nu har avtalet blivit uppmärksammat av e24 som skriver:

”Bland annat innebär avtalet att information om banktransaktioner från och till Europa förs över till USA. Syftet är försvåra finansiering av terroristattacker, men eftersom informationen inte kan filtreras skickas information om alla transaktioner över till USA.”

Kunskapen om avtalet verkar ha varit ganska dålig till och med hos bankerna. Episkop var i kontakt med Nordea i juli, men huvudkontoret visste inte ens vad swift-avtalet var. Den enda trösten de gav var att transaktioner inom Nordea, skulle inte skickas till USA. De svenska företagen har inte heller yttrat sig i frågan, eller visat någon ambition att värna om sin integritet eller sina affärshemligheter. De enda som tycks ha reagerat är Piratpartiet, och en del bloggare, som usabloggen.

Full Spectrum Dominance

Det finns andra dokument och avtal som aldrig diskuteras. Redan år 2000 publicerade USA styrdokumentet Joint Vision 2020 som avslöjade målen för USAs krigsmakt. Nyckelbegreppet är ”Full spectrum dominance” – ”att unilateralt eller tillsammans med allierade kunna besegra alla motståndare och kunna kontrollera alla situationer på hela skalan av militära operationer”, vilket innefattar allt från kärnvapenkrig till gerillauppror och ambitionen är global. Om man studerar denna urkund blir krigen i Afghanistan och Irak mer begripliga – de utmålas ju gärna som radikalfeministiska korståg eller demokratiprojekt , men om man tar deras egna ord på allvar så handlar de om makt och kontroll.  Den här månaden kommer USAs cyberkommando (CYBERCOM) att aktiveras, redo att gå i krig i ‘cyberspace’ med full operativ kapacitet och som stod att läsa Washington Post 28 augusti: ”Pentagon överväger förebyggande anfall som en del av strategin för cyber-försvar.”

I USAs deklarerade ambibion att skaffa sig global kontroll är swift-avtalet en ganska liten pusselbit – att få insyn i europeiska företags och privatpersoners ekonomiska beteende, och det ger arbetstillfällen till de 895 000 personer som jobbar i amerikansk underrättelseverksamhet. Men är det verkligen det här vi vill?

/C

Written by episkop

15 oktober, 2010 at 00:42

Publicerat i Frihet, Utrikespolitik