Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for mars 2014

Eliter där och eliter här…

leave a comment »

US President Barack Obama, left, and Russian President Vladimir Putin in Enniskillen, Northern Ireland, June 17, 2013 (photo credit: AP/Evan Vucci)

US President Barack Obama, left, and Russian President Vladimir Putin in Enniskillen, Northern Ireland, June 17, 2013 (photo credit: AP/Evan Vucci)

Det finns olika perspektiv på krisen i Ukraina, och som vanligt kommer många av de intressantaste
reflektionerna från USA. Det här skriver Chris Hedges i Truthdig:

”De kriminella eliternas uppgång är global. Vladimir Putin är en storhetstörstande skurk som kommer att fylla sina personliga koffertar under den tid som han leder Ryssland, och Barack Obama om än mer polerad och sofistikerad, kommer att fylla sina fickor, precis som Clintons, med tiotals miljoner dollars så fort som han lämnar sitt ämbete. De banker och bolag som Obama arbetar för är lika kriminella och korrupta som Rysslands Centralbank, som beräknar att kanske 2/3 av de 56 miljarder dollar som lämnade Ryssland 2012 kan ha kommit från penningtvätt, droghandel, skattebrott och mutor. Det roterande systemet beskydd-brott som finns jorden runt varierar från region till region bara i grad och stil.

Putin vet att västvärldens politiska och finansiella eliter inte kommer att röra honom. De tillhör samma dekadenta oligark-klass. De har samma värderingar. Europa är beroende av Ryssland som leverantör för 40% av sin naturgas, där större delen passerar Ukraina. Europeiska banker och bolag har ingen avsikt att riskera detta flöde, eller andra aktuella eller potentiella affärsuppgörelser. Bolagens vinster är den främsta drivkraften i utrikespolitiken. Våra eliter struntar i mänskliga rättigheter eller friheter, för att inte tala om olagligheten av ”förebyggande krig” (pre-emptive war), lika mycket som Putin. Fråga medborgarna i Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen eller Somalien hur stor USAs moraliska auktoritet är när det gäller att fördöma en kränkning av ”en suveräns stats teritoriella integritet”. Fråga dem som sitter i något av våra (USAs) hemliga straffkolonier hur stor moralisk trovärdighet vi har när det gäller att fördöma godtyckliga straff och tortyr. Fråga de 1,3 miljoner människor som förlorade sin a-kassa i december eller dem som fick sina matkuponger indragna och förlorade 90 dollar/mån hur mycket moralisk trovärdighet som lever kvar i vår bolagiserade (corporate) stat.

Våra eliter har etablerat det mest effektiva massövervakningssystemet i vår historia. De har övergivit det mesta av våra civila friheter. De har trasat sönder vår ekonomi för sin egen vinning. De har plundrat statens kassakistor och kastat arbetande män och kvinnor åt sidan”
/C

Annonser

Written by episkop

28 mars, 2014 at 23:12

Obama: ”Ryssland är en regional makt”

leave a comment »

På presskonferensen i Haag den 25 mars gav Obama en nedtonad bild av det hot som kommer från Ryssland. Han sa: ”Amerika har många utmaningar. Ryssland är en regional makt som är hotande för några av sina närmaste grannar – inte genom styrka, utan genom svaghet.”
Kanske är det menat som ett hån mot Putin, som gärna uppträder som en macho, men samtidigt är påståendet sant. Ur militär synpunkt är det absolut sant. Så här såg världens militära utgifter ut 2012:

militärutgifter

Världens militärutgifter. NATO-länderna rustar för ca 1 000 miljarder dollar = 10ggr högre än Rysslands

USAs krigsmakt är starkast i världen och har operativa planer som möjliggör krig i jordens alla länder. Det är en krigsmakt som tänker globalt och har indelat hela jorden i militärområden. Vi svenskar tillhör USEUCOM som omfattar hela Europa och avlägsna platser som Grönland och Sibirien. USA har militära baser i 63 länder bemannade med 255 065 soldater och denna väldiga personalstyrka producerar inget skapande. Utan de konsumerar väldiga mängder mat, kläder, drivmedel, teknisk utrustning o.s.v. Givetvis stiger kostnaderna ytterligare när den amerikanska krigsmakten befinner sig i aktivt krig. Vilket snarare är regel än undantag. Till exempel beräknas krigen i Irak och Afghanistan ha kostat mellan 4 – 6 000 miljader us dollar.(1 000 dollar/sek i 126 år).

Amerikanska militärområden

Amerikanska militärområden. Det som saknas på kartan är CYBERCOM försvar/attack över internet

KALLA KRIGETS SLUT OCH NATOS EXPANSION
Det sägs att slutpunkten för kalla kriget sattes vid ett toppmöte på Malta i december 1989 vid ett möte mellan presidenterna Gorbatjov och George H.W. Bush.
Den östeuropeiska Warzawapakten upplöstes, men att upplösa Nato kom aldrig på fråga. Gorbatjov lär ha fått ett muntligt löfte om att Nato INTE skulle ansluta de forna sovjetiska satelitstaterna i sin försvarsallians, men…under Clintons presidentskap började Nato sin utvidgning österut, först Ungern, Polen och Tjeckien och senare anslöts den ena efter den andre, ,Bulgarien, Slovenien, Slovakien, Estland, Litauen, Lettland, Rumänien samt slutligen Albanien och Kroatien(2009). Nato hade flyttat fram sina positioner till den ryska gränsen.

Om Ukraina blir medlem i Nato finns stor risk att Ryssland trängs undan från Svarta Havet

Om Ukraina blir medlem i Nato finns stor risk att Ryssland trängs undan från Svarta Havet

När den sittande regeringen i Kiev avsattes och ersattes med en västsinnad regering skapades ökade förutsättningar för ett ukrainskt NATO-medlemskap. I så fall skulle Krim tillfalla NATO och den amerikanska flottan skulle kunna överta Rysslands marina anläggningar i Sevastopol – Rysslands enda isfria hamn i Europa. Den mest närliggande gissningen är att Putin upplevde detta som hotfullt och närmast tvungen att militärt överta Krim, sedan Ukraina blivit destabiliserat efter statskuppen och fått en ny regering med inslag av fascistiska ministrar. Ur denna synpunkt förefaller Putins beslut i högsta grad rationellt snarare än vansinnigt och oberäkneligt.
/C

Länkar
Aftonbladet: Den ryske presidentens tillsynes irrationella beteende gör det lika svårt som att spå vädret i april.
Washingtonpost: Matlock: The U.S. has treated Russia like a loser since the end of the Cold War.
Der Spiegel: Natos eastward expansion – did west break its promise to moscow?
Joint Chiefs of Staff: Joint Vision 2020 -United States must maintain its overseas presence forces and the ability to rapidly project power worldwide in order to achieve full spectrum dominance.

Written by episkop

27 mars, 2014 at 23:41

Lönehöjning 74% – Grattis Anders!

leave a comment »

Anders Sundström får besked om sin löneförhöjning
Så här glad? var Anders Sundström när SVT intervjuade honom om hans löneförhöjning

Idag riktar vi ett stort grattis till Anders Sundström och hans finfina lönehöjning på det deltidsjobb han har som styrelseordförande i Swedbank. Han får en lönehöjning på 74% och kommer i fortsättningen att få ett årsarvode 2.350.000. Men, som sagt, detta arvode är en ”deltidslön” eftersom Anders ju dessutom är styrelseordförande både för COOP och Folksam Liv.

SVT intervjuar Anders efter att han har fått beskedet, men det är inget lyckligt ansikte vi ser, ingen postkodmiljonär precis. Anders ser sur ut, är sammanbiten, och ber närmast om ursäkt för att Swedbank har ”utsatt honom” för denna jättelön. Han säger några meningar, är fortsatt sur och pratar utan schwung- ”Jag ska jobba hårt, jag ska ta mina uppdrag på allvar (till 33% vad gäller Swedbank antar vi) och inte leva på ett sätt som avviker från det jag säger att man bör leva.” Nu vet vi inte vilken moralkodex Anders förespråkar, men inget tyder på att han tänker vaska champagne som en rikemansunge eller köpa guldkranar till sitt badrum likt en diktator, utan vi tror att han menar sig vara en vad man kallar god lutheran. Vilket är dumt. Med denna höga lön är kan man säga att Sundström faktiskt är utkorad till att vara en samhällets superkonsument. Det är ju sådana som Anders som verkligen har pengar över. Enligt siffror från OECD är Sverige numera det land där den relativa fattigdomen ökat mest de senaste decennierna. Sverige har halkat från första till 14:e plats i rangordningen över jämlika länder. Det mesta tyder på att vi ser en rekonstruktion av forna tiders klassamhälle.

En sak som kan förvåna en är den enorma fantasilöshet som präglar samhällstoppens belöningssystem. Det är alltid mycket stora summor av just pengar som ska plockas ut ur företaget och överlämnas till de privatpersoner som har de högsta positionerna i pyramiden. Dessa resursrika personer verkar bara vilja visa upp sig som en sorts alfadjur, som bara blir nöjda när de får den absolut största hinken med gröpe och kraftfoder. Mäter de månne sitt värde i världen i belöningshinkar snarare än kreativitet? Om de haft ett mer passionerat förhållande till sina företag undrar man vad de hade kunnat åstadkomma, djärva experiment, eller varför inte något som gynnar kunderna på ett eller annat sätt – eller bygga en bostad till en ung person och lotta ut… Kanske skapar det stereotypa belöningssystemet ett ohyggligt trist klimat i ett företag som Swedbank. En så stor tristess att inte ens en rutinerad räv som Anders Sundström kan dölja den med sitt kroppsspråk.

Till Anders kan vi bara säga att vi hoppas att han ser gladare ut idag.
/C

Faktaruta:
Från slutet av 1990-talet fram till 2010 fördubblades i det närmaste det genomsnittliga hushållets skulder: från en nivå på runt 90 procent av den disponibla inkomsten, till runt 170 procent. Men detta är ett genomsnitt. I storstäderna är det inte ovanligt med långt högre skuldsättning än så.
Detta är sannolikt resultatet av den politik som har förts. I Stockholm har till exempel många lägenheter omvandlats till bostadsrätter.
Samtidigt har våra politiker misslyckats med att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande, så bristen på lägenheter gör att bostadspriserna stiger efter en mycket brantare kurva än löneökningarna. Det blir också svårare för ungdomar att hitta fram till ett eget boende.
Det finns många som anser att vi befinner oss mitt i en bostadsbubbla. Vår riksbanskchef Stefan Ingves uttrycker sin oro på DN ekonomi.
Däremot är det goda tider för bankerna som kan ge sina aktieägare stora utdelningar (Swedbank 13%) och sina chefer högre löner.

Written by episkop

24 mars, 2014 at 18:11