Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for april 2016

TPP, mediciner för miljarder dollar, och bombade sjukhus

leave a comment »

TPP (Trans Pacific Partnership) är ett frihandelsavtal som undertecknades av Australien, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Nya Zeland, Peru, Singapore och USA i februari 2016 och som sannolikt kommer att träda i kraft fram emot 2018. Det har utarbetats i största hemlighet utan insyn från allmänheten.(Lika hemligt som det avtal som förbereds för Europa TTIP)

Läkare utan gränser protesterar kraftigt mot detta avtal.För att kunna bedriva sin verksamhet och hjälpa patienter i fattiga länder är Läkare utan Gränser beroende av billiga generiska läkemedel. Priserna måste hållas låga så att patienterna kan få den medicin de behöver. Läkarna anser att TPP-avtalet i första hand skyddar läkemedelsbolagens patent och vinster, vilket om det genomförs riskerar att äventyra behandlingen av miljontals patienter.

tpp

Public citizen delar läkarnas oro: ”De utökade patenträttigheterna skulle tillåta läkemedelsbolagen att höja priserna för fler mediciner och även tillåta patent- och monopolrättigheter på kirurgiska metoder. För människor i de utvecklingsländer som berörs av TPP , kan dessa regler få dödliga konsekvenser – hindrar konsumenter att få tillgång till mediciner mot HIV/AIDS, TBC och cancer.

Var attacken i Kunduz ett misstag eller en politisk markering?

Den 3 oktober 2015 utsattes Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz för en attack av amerikanska flygvapnet. Vid attacken användes ett  AC-130 gunship, den kanske mest kraftfulla dödsmaskinen i det amerikanska flygvapnet, som under 1 timme cirklade över sjukhuset, utsatte det för kontinuerlig beskjutning med grovkalibriga vapen och dödade 42 människor. Dave Lindorff har riktat skarp kritik i Counterpunch och Läkare utan gränser har själva beskrivit händelsen och dess konsekvenser.

kunduz

 

Det går inte att påstå att detta var en avsiktlig handling från USAs sida. Besvärande är dock att attacken pågick under så lång tid (1 tim) och att besättningen dessutom lär ha ifrågasatt ordern och undrat om den verkligen var laglig, innan de bombade sjukhuset sönder och samman.

USAs president Obama, vinnare av Nobels fredspris, bad om ursäkt och sa bl a ”Michelle och jag tänker på och ber för alla civila som påverkats av denna händelse, deras familjer och kära”.

Trots sin ånger har Obama dock inte lyckats påverka sina saudiarabiska vänner, som fortsatt attackera Läkare utan gränsers sjukhus i Jemen flera gånger i år. I februari 2016 gjorde Läkarnas svenska ordförande, Katrin Kissawi, ett inlägg på AB Debatt och krävde att attackerna på sjukhusen skulle upphöra och att de är allvarliga krigsbrott.

TPP och TTIP

TPP förhandlingarna har skötts under stor sekretess, liksom det för Europa-USA pågående TTIP-avtalet. Det lär finnas en hel del likheter mellan dessa avtal. FNs människorättsexpert de Zaya har kritiserat uppläggen eftersom de vänder världen upp och ner – investerare kan stämma regeringar, medan regeringar inte kan stämma investerare. Denna asymetri menar de Zaya gör systemet orättvist. Han menar att internationell lag, inkluderande ansvarighet och öppenhet måste ha större tyngd än handelspakter.

En fråga som uppstår är vilket som är viktigast – att säkerställa miljoner människors tillgång till livsnödvändiga mediciner eller läkemedelsbolagens rättighet att öka sina vinster. Eller ska stater ha kvar sin rätt att utöva suveränitet eller ska de avgörande besluten fattas i domstolar bortom demokratisk kontroll. Detta är ett politiskt val vi måste ta ställning till.

 

Utredningen klar

2016-04-30
Pentagons utredning om Kunduz-attacken är klar, rapporterar Stars and Stripes. Av de 16 soldater som varit föremål för utredning blev tolv straffade. Straffen varierade; suspension, förlust av befälsrang, reprimander, formell rådgivning och omfattande återskolning. De som straffades hade haft olika uppgifter. Det var besättning på det AC-130 som utförde attacken, en högre officer och en enhet från Special Forces som befann sig på marken och identifierade målen.

RTs reportage om utredningen.

 

 

 

 

Annonser

Written by episkop

28 april, 2016 at 23:56

Publicerat i Handelsavtal, TPP, TTIP

Tagged with ,

Liberalernas nya logga är bara ett L

leave a comment »

liberalern4Foto: Lotte Fernval, Aftonbladet

Under sin tid inom försvarsmakten lär dåvarande major Jan Björklund, enligt DN, ha haft ett osande språkbruk, och kunde till exempel uppmana sina mannar ”att runka upp stridskuken ordentligt”. Frågan är om det är en sådan ordentligt ”upprunkad stridskuk” som är Liberalernas nya logotyp, och som ska inspirera de liberala skarorna i den politiska striden.

liberalerna

Loggan som enligt gp kostat 165 000 kronor har skapats av formgivarna Göran Bok och Bo Lundberg. Loggan har väckt blandade reaktioner. Liberalernas egen Birgitta Olsson säger att hon ”föll pladask” när hon fick se logotypen, andra har gjort sig lustiga och enligt AB sagt saker som – ”Vad har du i fickan Jan?” eller ”Två tamponger som formar en penis”.

Liberalernas ungdomsförbund gjorde nyligen ett kontroversiellt utspel i sexliberal riktning, när de ville göra det möjligt att donera sin döda kropp till nekrofila sammanslutningar eller göra det tillåtet med incest mellan syskon över 15, och detta skulle gälla alla medborgare och inte bara liberaler. Moderpartiet var kallsinniga till dessa förslag och tog avstånd. Kanske tar de skadan igen nu; de som tolkar den nya loggan som en erigerad fallos kommer nog lätt att tänka på liberalerna som sexliberalerna. Om det är en politisk framgångsfaktor får framtiden utvisa.

Enligt GP säger Jan Björklund själv om loggan: ”Den är fantastisk. Det är ett tydligt ”L””.

/C

Written by episkop

23 april, 2016 at 22:57

Sjukskrivningarna ökar igen!

leave a comment »

Episkop har firat en vecka med speciellt fokus på arbetsmiljö. Den 5 april hade Arbetsmiljöverket ett seminarium om Kvinnors och mäns arbetsvillkor”. Den 6 april kom regeringens förslag ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsernaoch dagen efter kom SSR:s ”Kartläggning av socialsekreterare 2016”. Idag ökar sjukskrivningarna åter igen, särskilt mycket bland kvinnor.

Arbetsmiljöverket visar i sin rapport att denna ökning av sjukskrivningar bland kvinnor INTE beror på könet i sig utan på arbetsvillkoren. Män med samma arbetsvillkor får likartade sjukskrivningsmönster som kvinnorna. Redan oktober 2015 konstaterar SSR att sjukskrivningar p g a stress ökat med 140% och skriver: ”Är du kvinna, mellan 36 och 45 år och arbetar inom socialt arbete i kommun eller landsting? Då hör du till den grupp som oftast blir långvarigt sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Och risken ökar år efter år.”

stresskolan

Socionomerna är en yrkesgrupp med många kvinnor, 90% av dem som svarade på en enkät från SSR är kvinnor. Det är en grupp som upplever sig som undervärderad lönemässigt och en konsekvens av detta är att man gör ”karriär i arbetsuppgifter” – d v s ju mer erfaren man blir ju lättare arbetsuppgifter får man. Därför sätts de unga nyutbildade kvinnorna på de tyngsta uppgifterna. Det är ganska allvarligt i en grupp som ser myndighetsutövning som sin viktigaste uppgift. Kan man anta att detta har ett samband med det som DN berättar; att det finns en osäkerhet om att orosanmälningar gällande barn verkligen fungerar och att rättssäkerheten är på väg att försvagas. DN fortsätter: ”– Den här negativa utvecklingen har pågått i åratal. Det finns ju ingen intresseorganisation eller annan stark röst i samhällsdebatten som talar för dem som kommer i kläm. Vad som sker nu är att våra socialsekreterare tvingas bryta mot lagen på grund av resursbristen. De kör på fel sida av vägen, men få förstår att det är så illa, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.” 

Att hantera svåra familjeärenden där barn far illa, borde vara den svåraste typ av ärenden som en socialsekreterare har att ta hand om. Om Episkop fattar det hela rätt så läggs sådana uppgifter på oerfaren personal, under de hundår när de jobbar in sig. Det måste vara mycket stresskapande att fatta beslut där felaktigheter, antingen att göra för mycket eller för litet, hårt kan drabba barn. Det borde vara här vi hittar kandidater till långtidssjukskrivningar med psykiatrisk diagnos.

ssr_fragor

Vad socialsekreterare pratar om på fikarasten

Sjukskrivningarna ökar! Situationen inom Socialtjänsten är ganska allvarlig. Rättssäkerheten är hotad. Vad passande att regeringen samma vecka kommer med förslag på lösningar, som ska ge ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Men här talar man INTE om situationen på socialkontoren, om låga löner eller stress. Har de någonsin pratat med Arbetsmiljöverket? De tycks konstatera att den som är sjuk är sjuk och ska rehabiliteras. Sjukdom ska förebyggas genom att arbetsgivaren tvingas betala 25% av sjukförsäkringskostnaden från dag 90 av sjukskrivningen. Frågan är om detta verkligen påverkar kommunerna så att de börjar göra sitt jobb. (Och en annan fråga är varför en arbetsgivare överhuvudtaget ska betala lön till en person som är sjuk. Vore det inte bättre att ha en försäkring som betalar ens lön när man är sjuk :-). Att sitta i en arbetsgivares knä i månader är inte det en sorts feodalism?)

Det vore mer naturligt att ställa krav. Vad sägs om förslaget att kommunerna ska fullfölja sitt lagliga ansvar! Vad sägs om att kräva tillräckliga resurser avsätts för att genomföra utredningar med kvalitet, se till att den största kompetensen får de svåraste uppdragen och den högsta lönen. Vad sägs om att skapa en situation där socialsekreterare kan fullfölja sina arbetsuppgifter? Vad sägs om att byta ”Spara, spara, spara mot ”Här får ni de resurser ni behöver för att kunna göra ert jobb”

2016-04-20
Roya Hakimina i ETC uppmärksammar Försäkringsmedicinen och menar att den undervisar i konsten att INTE sjukskriva, en sorts arbetslinjens yttersta disciplin.
Mycken information om sjukskrivningar bygger på myter. Roya meddelar fakta

2016-05-02
ETC om soicalsekreterarnas arbetssituation:
”Beslutet att tvångsomhänderta ett barn är ett av de största ingreppen som staten kan göra. Trots det tillåts resursbristen i socialtjänsten bli allt mer akut och många erfarna socionomer går antingen in i väggen eller flyr yrket.”

/C

Written by episkop

10 april, 2016 at 23:22