Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for the ‘Bilprovning’ Category

Bilprovningen avregleras

leave a comment »


Svensk Bilprovning har genom åren utvecklat sina metoder och sitt kundbemötande på ett mycket framgångsrikt sätt. Att kontrollera bilar är en känslig och uppgift, där det är viktigt att veta att personalen är okorrumperad. De sätter en 2:a eller 3:a för de fel på bilen som är en säkerhetsrisk. De har inga kopplingar till verkstäder som ska göra jobbet. Det är tryggt. Personalen är dessutom kunnig och kan beskriva hur lagningar bör genomföras.

Konstruktionen av ägandet för Svensk Bilprovning är smart med tanke på den uppgift som SBP har att genomföra den besiktning som vi genom lag är skyldiga att göra – drygt hälften ägs av staten och den andra halvan av lämpliga intressenter som försäkringsbolag, motororganisationer och taxi.

SBP har idag ett smart bokningssystem som gör det möjligt att boka provningstid även med ganska kort varsel, och när man kommer till platsen är väntetiden minimal. Genom den stora effektiviteten är priset för en besiktning lågt.

Nu ska denna klenod i den offentliga verksamheten delvis privatiseras, DN bedömer att priset för kunden kommer att dubblas kanske tredubblas. Det här är nog det allra tråkigaste med den borgerliga Alliansen det verkar som om de slängt bort all pragmatism och nu privatiserar för privatiserandets skull. Alliansen fortsätter att avreglera/privatisera innan man lärt sig och åtgärdat det som gått fel i tidigare privatiseringar – att elen blivit dyrare, att pendeltåget aldrig kommer och att snöröjningen uteblir.

Tänk om en vänsterregering beslöt sig för att förstatliga IKEA – det skulle vara lika galet och ideologiskt som Alliansens avregelering av Svensk Bilprovning, som tyvärr sker i verkligheten den 1 juli 2010.

Annonser

Written by episkop

17 april, 2010 at 13:16