Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for the ‘Försvarspolitik’ Category

USA beväpnade ISIS

leave a comment »

isis01

Conflict Armament Group (CAR) har undersökt var de vapen har sitt ursprung som  använts av ISIS styrkor. CARs Forskning har finansierats av EU och Tysklands utrikesdepartement. Undersökningen har genomförts på frontavsnitten i Irak med stöd av irakiska ocn kurdiska styrkor.

USA har länge sagt sig bekämpa IS men rapporten från CAR visar att de samtidigt har försett sin fiende med högmoderna vapen!? Dessa har sålts från eu-länder till USA med bindande överenskommelser om förbjuden vidareexport. Nu visar det sig att USA har brutit mot dessa överenskommelser. Rapporten sammanfattar i sin inledning:
”CARs dokumentation visar att det grövsta exemplet på snabb illegal vidareexport gällde ett avancerat målsökande anti-tank vapen, (anti-tank guided weapon ATGW). Vapnen tillverkades inom EU, såldes till USA, som överförde dem till en av parterna i den syriska konflikten, som sedan överförde dem till IS styrkor i Irak, och kom sedan att dokumenteras av CARs fältarbetare sedan de återtagits från IS. Denna händelsekedja hade genomförts på mindre än två månader efter leveransen från vapenfabriken. ”

CAR har haft ett gott samarbete med de fabriker som ursprungligen tillverkade vapnen och deras regeringar. Därför har CAR kunnat kartlägga hela kedjan från tillverkare till att de påträffats hos IS i Irak. De har sålts under villkor som förbjuder vidareexport. Dessa överenskommelser har inte respekterats av USA konstaterar rapporten.

Alla vapen som IS har använt kommer inte från amerikanska vapenleveranser. En betydande mängd kommer från de stora vapenlager som IS har erövrat från de syriska och irakiska arméerna. Därför har den allra största delen av handeldvapen den kaliber som användes av Warsawapakten.
Rapporten visar att även vapen som levererats till Saudiarabien har hittat vägen till IS. Vilket bör vara ett problem för Sverige med sin vapenexport till Saudiarabien.

Rapporten – ”Weapons of the islamic state” finns här som pdf 

Annonser

Written by episkop

25 december, 2017 at 10:01

USAs flotta har problem

leave a comment »

Den 17 juni 2017 kolliderade det amerikanska krigsfartyget USS Fitzgerald med ett filipinskt containerfartyg utanför japan. Det fick hål i skrovet. Vatten forsade in och 7 sjömän dödades. Nu har det hänt igen! USS John McCain kolliderade på morgonen 21 augusti med en oljetanker i sydkinesiska sjön och förlorade 10 besättningsmän som drunknade i översvämmade utrymmen på fartyget. Inga besättningsmän på de inblandade handelsfartygen dödades.

Den självklara frågan blir: ”Hur är detta möjligt?” De amerikanska krigsfartygen är beväpnade till tänderna för att med missiler kunna attackera mål på land, flyg, andra fartyg och ubåtar. De är utrustade med mycket avancerad radarutrustning. Kanske kan de delar av kommande haveriutredningar som offentliggörs kasta ljus över orsakerna.

Kanske ligger det en viss sanning i detta youtube-klipp från 2015 som blivit en viral succé. En amerikansk flottgrupp är på kollisionskurs med spanjorer. Ingen vill ge sig, båda ber motparten flytta på sig. Det finns ett något överdrivet högmod hos den amerikanska flottans befälhavare. Att alltid vara störst och starkast verkar motverka den ödmjukhet som kanske krävs för ett gott sjömansskap. Här avslöjas inte mer. Läsarna uppmanas att se klippet. Mycket roligt!

ussuss

Ytterligare två amerikanska krigsfartyg har i år 2017 varit inblandade i haverier.
31 januari: USS Antietam gick på grund utanför Tokyo efter bristfällig ankring. Fick bogseras i land. Skador för 4.2 miljoner dollar (Stars&Stripes)

9 maj 2017: USS Lake Champlain kolliderar med en fiskebåt från Sydkorea
(US Naval Institute News)

Kritisk granskning av Finian Cunningham:
De amerikanska stridskrafterna används numera non-stop på den globala arenan.
Detta innebär mindre tid på hemmaplan för vila och motion, besättningar arbetar med ökad stress och nivåer av utmattning.

/C

Written by episkop

23 augusti, 2017 at 13:50

Publicerat i Försvarspolitik, Nato, US Navy, USA

Tagged with ,

NATOS militära budget 10 ggr större än Rysslands

leave a comment »

Idag den 14 april 2014 har SIPRI publicerat sin årsbok ”SIPRI Yearbook 2014”.
Detta har uppmärksammats i media med följande rubriker i våra ledande medier:

Aftonbladet: ”Spenderar mer än hela USA” (Wolfgang Hansson syftar på Ryssland)
Expressen: ”Tillväxtländerna ökar sina militära utgifter”
Dagens Eko: ”Sipri: Öst rustar medan väst sparar på militära utgifter”
SVT: ”Väst rustar ned medan öst rustar upp”
DN: ”Kina, Ryssland och Saudiarabien rustar upp”
SVD:”Ryssland fortsätter rusta upp”

Så här enkelt kan man ljuga med statistik.
”Antag att Episkops redaktion har en revolver Smith & Wesson special värd 500 dollar, men under året skaffar sig en revolver till för samma pris. Vapeninnehavet har ökat från 1 revolver till 2 – alltså en upprustning på 100%”.
Nu jämför vi detta med USA:s siffror för 2012: 645 700 000 000 dollar och 2013: 640 000 000 000 dollar. Rustningen har alltså minskat med ca 1%.
En rubrik som är sann men totalt missvisande skulle vara ”Episkop rustar upp. USA rustar ned”

Vad står i SIPRIs rapport?
Episkop har studerat den tabell som redovisar hur mycket de olika länderna rustar för och som tycks utgöra grunden för den mediala rapporteringen.
Tabellen ser ut så här:

Rustningsläget i världen i stort sett oförändrat. ENORMA! resurser läggs ner på vapen och död.

Rustningsläget i världen i stort sett oförändrat. ENORMA! resurser läggs ner på vapen och död.

Vi använder tabellen för att av rent intresse få svar på två enkla frågor (men också med baktanken att kolla pålitligheten i våra ledande medier:)

1 Vem rustar mest?
Det land som rustar allra mest är USA som står för 1/3 av jordens totala militärkostnader (640/1747 miljarder dollar). Även om USA har minskat något på sina militära utgifter står denna nation fortfarande i en klass för sig när det gäller att prioritera sin militär. Landet har också oavbrutet fört krig på olika krigsskådeplatser jorden runt i många år.

2 Hur mycket rustar Ryssland i jämförelse med NATO?
Om vi nöjer oss med att summera de NATO-länder som redovisas i SIPRIs rapport blir summan i miljarder dollar
640(US)+61,2(F)+57,9(UK)+48,8(D)+32,7(I)+19,1(TU)=860
Jämfört med Ryssland som rustar för 87,8
Svaret på fråga 2 blir ungefärlig eftersom alla NATO-länder inte redovisas, men redan denna siffra som är för liten visar på NATOs totala militära överlägsenhet. De spenderar 10 ggr mer än Ryssland på sin militär. Om vi i fantasin skapar en militär allians mellan Kina och Ryssland blir resultatet 275,8/860. Även i detta hypotetiska exempel är NATOs rustning ca3 ggr större.

Ljuger våra ledande medier med statistik? Tyvärr blir svaret ja
Låt oss kolla det allra första.
Wofgang Hansson i Aftonbladet bygger sina påstenden runt % av BNP, vilket gör att man lätt hamnar helt snett i analysen eftersom USAs BNP är 8 ggr större.
Om vi rundar av siffrorna en aning så är USAs BNP 16 triljoner dollar Ryssland 2 triljoner dollar och i förhållande till de här talen har USA ”minskat” sin rustning från 3,9% (2004) av BNP till 3,8%(2013) medan Ryssland ÖKAR från 3,5 till 4,1. Verkligheten är fortfarande att USA rustar skyhögt mer än alla andra; USA 640 – Ryssland 87,8 miljarder dollar men genom sitt val av siffror kan Wofgang bygga påståenden som ”Ryssland fortsätter sin kraftiga upprustning”.

Tyvärr är Wolfgangs sätt att räkna rätt typiskt och vi ställer vi frågan: Är rubrikerna från våra ledande medier som redovisades i inledningen till artikeln missvisande i förhållande till fakta? Svar JA! Om man läser artiklarna blir det ännu värre för där fördjupas den missvisande bilden, med ett undantag – EXPRESSEN! vars artikel redovisar faktiska siffror och är klargörande. Episkop finner det aningens oroväckande att dessa medier man brukar lita på i dagsläget har blivit mer propagandistiska än sakliga. En intressant fråga är varför?

Kärnvapen
Det finns en statistik till i SIPRIS rapport som Episkop däremot finner mycket mer oroande, och det är statistiken över kärnvapen.
Så här ser den ut:

Många atombomber finns det. Här är skillnaden NATO/Ryssland mindre intressant. 2600 mot 1800 (siffrorna för vapen som kan användas NU!) Båda blocken har kapacitet att helt förstöra den värld vi känner till.

Många atombomber finns det. Här är skillnaden NATO/Ryssland mindre intressant.
2600 mot 1800 (siffrorna för vapen som kan användas NU!)
Båda blocken har kapacitet att helt förstöra den värld vi känner till.

Läget i världen blir enormt farligt om Väst med sin helt överlägsna militära kapacitet tränger in Ryssland i ett hörn.
Episkop anser också att missvisande medierappotering är farlig. Väst beskriver gärna sig självt som demokratiskt och rättrådigt kanske lite svagt, medan Ryssland är mäktigt och aggressivt. Statskuppen i Kiev har aldrig ägt rum (eftersom demokrativänner aldrig skulle störta en demokrati så har det inte hänt). Däremot har Putin helt plötsligt annekterat Krim och driven av en oberäknelig ondska är han nu farlig.
Det finns ett glapp i självbilden och media har slutat att kritiskt granska, vilket ovan har bevisats!!
/C

Written by episkop

15 april, 2014 at 01:10

Var bor Tolgfors?

leave a comment »

Många svenskar tror fortfarande att Sverige är ett neutralt och alliansfritt land och ganska få vet egentligen hur vår nuvarande försvarspolitik ser ut. Det har nyligen varit val i Sverige, men försvarsfrågan fanns i undanskymt läge. Den som vill uppdatera sig bör läsa försvarsminister Tolgfors artikel om svenska officerares utlandsplikt i SvD 16 oktober. 

De flesta tror att det svenska försvarets primära uppgift är att försvara landets territorium. Tolgfors har ett vidare perspektiv han skriver:

Skyldigheten till internationell tjänstgöring handlar istället främst om förbandens användbarhet, försvarets närområdesuppgifter och därmed om försvaret av Sverige, vilket tydliggjordes i det senaste försvarspolitiska inriktningsbeslutet.

Kort och gott: Försvaret har ett antal närområdesuppgifter, en av dessa är försvaret av Sverige. Att försvaret av Sverige inte länge är den prioriterade uppgiften för Försvarsmakten är nog förvånande för de flesta.

Närområdet där Sverige ingår blir därmed viktigt att känna till och Tolgfors lämnar också en kort och innehållsrik förklaring:

Försvaret ska därför kunna bidra till stabilitet genom insatser i närområdet (Norden, Östersjöområdet, EU), som görs tillsammans med andra.”

Närområdet är ett stort geografiskt område och om Ryssland ingår i det Östersjöområde som Tolgfors talar om blir det geografiska området mycket stort. Detta stora eller mycket stora område kan Försvarsmakten givetvis inte klara på egen hand, så därför måste uppgiften lösas tillsammans med ”andra”. Tyvärr talar Tolgfors inte om vilka dessa ”andra” är. Han lämnar utrymmet fritt för gissningar och de mest troliga kandidaterna är NATO och USA. Försvarsmakten har redan stridande trupp i Afghanistan – ett fälttåg där USA har den ledande rollen. Förhållandet till USAs krigsmakt är gott, så övade till exempel US Air Force bombflygningar i Norrbotten sommaren 2010. Tolgfors talar inte heller i klartext om vad ”bidra till stabilitet” innebär. Här väcks egentligen bara olika frågor. Handlar det om att skicka svensk trupp till Estlands gräns i avskräckande syfte om den ryska björnen vaknar upp ur sin dvala? Eller handlar det om att skicka svensk trupp till Riga för att hålla rasande folkmassor i schack?

Tolgfors hoppas också att Försvarsmakten ska slippa slåss i Sverige genom att den förväntas bedriva preventiva insatser (krig?) på andra länders territorier. Tolgfors säger:

Försvaret ska … kunna göra insatser för att hindra att kriser och konflikter når Sveriges gränser.

I den globaliserade världen vidgas Sveriges närområde så att även ett land som Afghanistan innefattas. I en artikel i DN juli 2009 säger Tolgfors: ”Sverige är i Afghanistan för att det påverkar Sveriges egen säkerhet.” Det Tolgfors är rädd för tycks vara att de extremt lokalpatriotiska pashtunerna i Afghanistan, med sina konservativa ålderdomliga traditioner, plötsligt kommer att förvandlas till globaliserade internationella terrorister som hotar det närområde som är Försvarsmaktens operativa fält. Frågan är om denna riskbedömning är korrekt.

Det centrala temat i artikeln handlar om att samtliga officerare i Försvarsmakten ska kunna användas i insatser utanför Sverige gräns. De som anställts före 2003, som tidigare inte haft denna skyldighet måste nu acceptera utlandstjänst eller lämna sin anställning.  Tolgfors nämner inte alla andra anställda som tydligen också kommer att tvingas att skriva på utlandsavtalet, i alla fall om man ska tro bloggaren Chefsingenjören som är kritisk: ” Varför ska t.ex. en förrådstant på F17 skriva på ett papper att hon är intresserad av utlandstjänst, när hon aldrig kommer att behöva göra det?” Eftersom vi vet att närområdet är utsträckt ända till Afghanistan står det helt klart att Försvarsmakten numera är en global stridsstyrka, och Tolgfors vill därför ha möjligheten att skicka all personal utomlands.

cirkus

Sammanfattning
Försvaret av Sverige som tidigare var baserat på allmän värnplikt finns inte längre kvar. Istället har vi Försvarsmakten, som mest påminner om ett företag som arbetar på en global marknad. Man kanske kan likna dagens Försvarsmakt vid en internationell cirkus; när en föreställning beställs, vill försvarsmakten med kort varsel fritt kunna mobilisera de aktörer, lejon och elefanter som efterfrågas och åka till det främmande landet, resa tälten och spela. Om cirkusen är på turné och föreställningar efterfrågas i Sverige, räknar Försvarsmakten med att det finns andra cirkusar som kan ta uppdraget här. Det skulle vara intressant att veta hur stor del av det svenska folket som har denna affärsmässiga inställning till landets försvar. Avslutningsvis ett svar på rubrikfrågan – Var bor Tolgfors? Privatpersonen Tolgfors bor sannolikt i Sverige eftersom han jobbar här. Var försvarsministern ”bor” är svårare att avgöra. Han bor inte i ett land utan i ett närområde. Om man tänker på honom som cirkusproducent bor han sannolikt i Monte Carlo.

Written by episkop

19 oktober, 2010 at 18:23