Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for the ‘Handelsavtal’ Category

USA beväpnade ISIS

leave a comment »

isis01

Conflict Armament Group (CAR) har undersökt var de vapen har sitt ursprung som  använts av ISIS styrkor. CARs Forskning har finansierats av EU och Tysklands utrikesdepartement. Undersökningen har genomförts på frontavsnitten i Irak med stöd av irakiska ocn kurdiska styrkor.

USA har länge sagt sig bekämpa IS men rapporten från CAR visar att de samtidigt har försett sin fiende med högmoderna vapen!? Dessa har sålts från eu-länder till USA med bindande överenskommelser om förbjuden vidareexport. Nu visar det sig att USA har brutit mot dessa överenskommelser. Rapporten sammanfattar i sin inledning:
”CARs dokumentation visar att det grövsta exemplet på snabb illegal vidareexport gällde ett avancerat målsökande anti-tank vapen, (anti-tank guided weapon ATGW). Vapnen tillverkades inom EU, såldes till USA, som överförde dem till en av parterna i den syriska konflikten, som sedan överförde dem till IS styrkor i Irak, och kom sedan att dokumenteras av CARs fältarbetare sedan de återtagits från IS. Denna händelsekedja hade genomförts på mindre än två månader efter leveransen från vapenfabriken. ”

CAR har haft ett gott samarbete med de fabriker som ursprungligen tillverkade vapnen och deras regeringar. Därför har CAR kunnat kartlägga hela kedjan från tillverkare till att de påträffats hos IS i Irak. De har sålts under villkor som förbjuder vidareexport. Dessa överenskommelser har inte respekterats av USA konstaterar rapporten.

Alla vapen som IS har använt kommer inte från amerikanska vapenleveranser. En betydande mängd kommer från de stora vapenlager som IS har erövrat från de syriska och irakiska arméerna. Därför har den allra största delen av handeldvapen den kaliber som användes av Warsawapakten.
Rapporten visar att även vapen som levererats till Saudiarabien har hittat vägen till IS. Vilket bör vara ett problem för Sverige med sin vapenexport till Saudiarabien.

Rapporten – ”Weapons of the islamic state” finns här som pdf 

Annonser

Written by episkop

25 december, 2017 at 10:01

Den nya silkesvägen

leave a comment »

silkroad

”The Belt and Road Forum” för internationellt samarbete hölls i Peking den 14-15 maj 2017. Forumet handlade om ”Den nya silkesvägen” – ”The belt and road initiative” – som är den kinesiska presidenten Xi Jinpings hjärteprojekt. Det är ett ekonomiskt utvecklingsprogram som kommer att påverka hela den euro-asiatiska kontinenten. Satsningar på infrastruktur har stor tyngd – nya vägar, järnvägar broar och hamnar kommer att byggas. ”Silkesvägen” vill återskapa de historiska handelsvägarna, över land och till sjöss, som en gång ledde till Kina. 70 nationer har ställt sig positiva till samarbete i projektet. (Science)

Kina satsar nu 900 miljarder dollar i projektet (Guardian), ironiskt nog ungefär samma summa som NATO-länderna satsar på sin militär varje år. Ska bli intressant att se vilken av satsningarna som blir mest framgångsrik. De flesta människor tycker nog att järnvägar och broar är mycket häftigare än ett regn av Tomahawk-missiler. I slutänden bygger nog satsningar på infrastruktur mer välstånd och bättre förutsättningar för demokrati och företagande än att skapa ruiner av städer och byar, och ökande flyktingströmmar.

President Xi tycker att de gamla handelsvägarna i Centralasien symboliserar fred.
”De antika silkesvägarna omfattade tusentals kilometer och tusenstals år och kom att förkroppsliga en anda av fred och samarbete, öppenhet och inkluderande, ömsesidigt lärande och ömsesidig nytta. Denna anda har kommit att bli ett viktigt arv för den mänskliga civilisationen”, säger Xi i sitt inledningsanförande.

President Xi tror på fortsatt globalisering och en fredlig utveckling. Han säger: ”Ur historiskt perspektiv, har människan nått en era med stora framgångar, och stora och djupgående förändringar. I denna ökande multipolära, ekonomiskt globaliserade, digitaliserade och kulturellt mångsidiga värld, så blir trenden i riktning mot fred och utveckling starkare och reformer och innovationer får moment. Aldrig har vi sett ett så ömsesidigt beroende länder emellan som vi ser idag, och inte heller en så ivrig önskan att nå ett bättre liv och aldrig tidigare har vi haft så många medel till vårt förfogande för att övervinna svårigheterna”. Xi blundar inte för nutidens problem och ser dem som stora utmaningar. Han nämner den globala uppvärmning (till skillnad från Donald Trump), de växande klassklyftorna, och hoten från krig och terrorism.

Kartbilden ovan ger en ganska god bild av den nya silkesvägens omfattande multi-dimensionella infrastrukturnät som håller på att ta form, med ekonomiska korridorer, med transportvägar till lands, till sjöss och i luften, expressvägar för information och stora järnvägs-, hamn- och pipelinesprojekt.

Man skulle lätt kunna tro att detta jätteprojekt med handel och infrastrukturbygge skulle vara intressant för Västländerna med sin dåliga ekonomi, höga arbetslöshet och med alla sina tiggare på gatorna, men icke! Enligt Guardian var det bara en enda ledare från G7 länderna, Italiens premiärminister Paolo Gentiloni som deltog. Donald Trump, Angela Merkel och Theresa May liksom de flesta andra ledare i västländerna struntade i att vara med . Inte heller Sveriges statsminister, Stefan Lövén, lär ha synts i Peking, han ägnade helgen åt att ladda upp inför besöket i Sandviken och Hofors den 17 maj. Den representation som EU-länderna hade på forumet tillbakavisade enligt Guardian president Xi:s vädjan om samarbete och vägrade skriva under ett uttalande om handel som Peking hade förberett.

/C

Annat material:
Kina lägger också upp filmer på Youtube, ”What’s wrong”, ger en kraftig känga åt västvärldens krigspolitik med den enkla parollen att en fredlig värld byggs med fredliga medel och inte med krig.

‘Belt and Roads’ hemsida

President Xi Jinpings inledningsanförande full text, eller som video börjar min 6:00

 

Written by episkop

18 maj, 2017 at 00:41

TPP, mediciner för miljarder dollar, och bombade sjukhus

leave a comment »

TPP (Trans Pacific Partnership) är ett frihandelsavtal som undertecknades av Australien, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Nya Zeland, Peru, Singapore och USA i februari 2016 och som sannolikt kommer att träda i kraft fram emot 2018. Det har utarbetats i största hemlighet utan insyn från allmänheten.(Lika hemligt som det avtal som förbereds för Europa TTIP)

Läkare utan gränser protesterar kraftigt mot detta avtal.För att kunna bedriva sin verksamhet och hjälpa patienter i fattiga länder är Läkare utan Gränser beroende av billiga generiska läkemedel. Priserna måste hållas låga så att patienterna kan få den medicin de behöver. Läkarna anser att TPP-avtalet i första hand skyddar läkemedelsbolagens patent och vinster, vilket om det genomförs riskerar att äventyra behandlingen av miljontals patienter.

tpp

Public citizen delar läkarnas oro: ”De utökade patenträttigheterna skulle tillåta läkemedelsbolagen att höja priserna för fler mediciner och även tillåta patent- och monopolrättigheter på kirurgiska metoder. För människor i de utvecklingsländer som berörs av TPP , kan dessa regler få dödliga konsekvenser – hindrar konsumenter att få tillgång till mediciner mot HIV/AIDS, TBC och cancer.

Var attacken i Kunduz ett misstag eller en politisk markering?

Den 3 oktober 2015 utsattes Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz för en attack av amerikanska flygvapnet. Vid attacken användes ett  AC-130 gunship, den kanske mest kraftfulla dödsmaskinen i det amerikanska flygvapnet, som under 1 timme cirklade över sjukhuset, utsatte det för kontinuerlig beskjutning med grovkalibriga vapen och dödade 42 människor. Dave Lindorff har riktat skarp kritik i Counterpunch och Läkare utan gränser har själva beskrivit händelsen och dess konsekvenser.

kunduz

 

Det går inte att påstå att detta var en avsiktlig handling från USAs sida. Besvärande är dock att attacken pågick under så lång tid (1 tim) och att besättningen dessutom lär ha ifrågasatt ordern och undrat om den verkligen var laglig, innan de bombade sjukhuset sönder och samman.

USAs president Obama, vinnare av Nobels fredspris, bad om ursäkt och sa bl a ”Michelle och jag tänker på och ber för alla civila som påverkats av denna händelse, deras familjer och kära”.

Trots sin ånger har Obama dock inte lyckats påverka sina saudiarabiska vänner, som fortsatt attackera Läkare utan gränsers sjukhus i Jemen flera gånger i år. I februari 2016 gjorde Läkarnas svenska ordförande, Katrin Kissawi, ett inlägg på AB Debatt och krävde att attackerna på sjukhusen skulle upphöra och att de är allvarliga krigsbrott.

TPP och TTIP

TPP förhandlingarna har skötts under stor sekretess, liksom det för Europa-USA pågående TTIP-avtalet. Det lär finnas en hel del likheter mellan dessa avtal. FNs människorättsexpert de Zaya har kritiserat uppläggen eftersom de vänder världen upp och ner – investerare kan stämma regeringar, medan regeringar inte kan stämma investerare. Denna asymetri menar de Zaya gör systemet orättvist. Han menar att internationell lag, inkluderande ansvarighet och öppenhet måste ha större tyngd än handelspakter.

En fråga som uppstår är vilket som är viktigast – att säkerställa miljoner människors tillgång till livsnödvändiga mediciner eller läkemedelsbolagens rättighet att öka sina vinster. Eller ska stater ha kvar sin rätt att utöva suveränitet eller ska de avgörande besluten fattas i domstolar bortom demokratisk kontroll. Detta är ett politiskt val vi måste ta ställning till.

 

Utredningen klar

2016-04-30
Pentagons utredning om Kunduz-attacken är klar, rapporterar Stars and Stripes. Av de 16 soldater som varit föremål för utredning blev tolv straffade. Straffen varierade; suspension, förlust av befälsrang, reprimander, formell rådgivning och omfattande återskolning. De som straffades hade haft olika uppgifter. Det var besättning på det AC-130 som utförde attacken, en högre officer och en enhet från Special Forces som befann sig på marken och identifierade målen.

RTs reportage om utredningen.

 

 

 

 

Written by episkop

28 april, 2016 at 23:56

Publicerat i Handelsavtal, TPP, TTIP

Tagged with ,