Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for the ‘Löner’ Category

Sjukskrivningarna ökar igen!

leave a comment »

Episkop har firat en vecka med speciellt fokus på arbetsmiljö. Den 5 april hade Arbetsmiljöverket ett seminarium om Kvinnors och mäns arbetsvillkor”. Den 6 april kom regeringens förslag ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsernaoch dagen efter kom SSR:s ”Kartläggning av socialsekreterare 2016”. Idag ökar sjukskrivningarna åter igen, särskilt mycket bland kvinnor.

Arbetsmiljöverket visar i sin rapport att denna ökning av sjukskrivningar bland kvinnor INTE beror på könet i sig utan på arbetsvillkoren. Män med samma arbetsvillkor får likartade sjukskrivningsmönster som kvinnorna. Redan oktober 2015 konstaterar SSR att sjukskrivningar p g a stress ökat med 140% och skriver: ”Är du kvinna, mellan 36 och 45 år och arbetar inom socialt arbete i kommun eller landsting? Då hör du till den grupp som oftast blir långvarigt sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Och risken ökar år efter år.”

stresskolan

Socionomerna är en yrkesgrupp med många kvinnor, 90% av dem som svarade på en enkät från SSR är kvinnor. Det är en grupp som upplever sig som undervärderad lönemässigt och en konsekvens av detta är att man gör ”karriär i arbetsuppgifter” – d v s ju mer erfaren man blir ju lättare arbetsuppgifter får man. Därför sätts de unga nyutbildade kvinnorna på de tyngsta uppgifterna. Det är ganska allvarligt i en grupp som ser myndighetsutövning som sin viktigaste uppgift. Kan man anta att detta har ett samband med det som DN berättar; att det finns en osäkerhet om att orosanmälningar gällande barn verkligen fungerar och att rättssäkerheten är på väg att försvagas. DN fortsätter: ”– Den här negativa utvecklingen har pågått i åratal. Det finns ju ingen intresseorganisation eller annan stark röst i samhällsdebatten som talar för dem som kommer i kläm. Vad som sker nu är att våra socialsekreterare tvingas bryta mot lagen på grund av resursbristen. De kör på fel sida av vägen, men få förstår att det är så illa, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.” 

Att hantera svåra familjeärenden där barn far illa, borde vara den svåraste typ av ärenden som en socialsekreterare har att ta hand om. Om Episkop fattar det hela rätt så läggs sådana uppgifter på oerfaren personal, under de hundår när de jobbar in sig. Det måste vara mycket stresskapande att fatta beslut där felaktigheter, antingen att göra för mycket eller för litet, hårt kan drabba barn. Det borde vara här vi hittar kandidater till långtidssjukskrivningar med psykiatrisk diagnos.

ssr_fragor

Vad socialsekreterare pratar om på fikarasten

Sjukskrivningarna ökar! Situationen inom Socialtjänsten är ganska allvarlig. Rättssäkerheten är hotad. Vad passande att regeringen samma vecka kommer med förslag på lösningar, som ska ge ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Men här talar man INTE om situationen på socialkontoren, om låga löner eller stress. Har de någonsin pratat med Arbetsmiljöverket? De tycks konstatera att den som är sjuk är sjuk och ska rehabiliteras. Sjukdom ska förebyggas genom att arbetsgivaren tvingas betala 25% av sjukförsäkringskostnaden från dag 90 av sjukskrivningen. Frågan är om detta verkligen påverkar kommunerna så att de börjar göra sitt jobb. (Och en annan fråga är varför en arbetsgivare överhuvudtaget ska betala lön till en person som är sjuk. Vore det inte bättre att ha en försäkring som betalar ens lön när man är sjuk :-). Att sitta i en arbetsgivares knä i månader är inte det en sorts feodalism?)

Det vore mer naturligt att ställa krav. Vad sägs om förslaget att kommunerna ska fullfölja sitt lagliga ansvar! Vad sägs om att kräva tillräckliga resurser avsätts för att genomföra utredningar med kvalitet, se till att den största kompetensen får de svåraste uppdragen och den högsta lönen. Vad sägs om att skapa en situation där socialsekreterare kan fullfölja sina arbetsuppgifter? Vad sägs om att byta ”Spara, spara, spara mot ”Här får ni de resurser ni behöver för att kunna göra ert jobb”

2016-04-20
Roya Hakimina i ETC uppmärksammar Försäkringsmedicinen och menar att den undervisar i konsten att INTE sjukskriva, en sorts arbetslinjens yttersta disciplin.
Mycken information om sjukskrivningar bygger på myter. Roya meddelar fakta

2016-05-02
ETC om soicalsekreterarnas arbetssituation:
”Beslutet att tvångsomhänderta ett barn är ett av de största ingreppen som staten kan göra. Trots det tillåts resursbristen i socialtjänsten bli allt mer akut och många erfarna socionomer går antingen in i väggen eller flyr yrket.”

/C

Annonser

Written by episkop

10 april, 2016 at 23:22

Lönehöjning 74% – Grattis Anders!

leave a comment »

Anders Sundström får besked om sin löneförhöjning
Så här glad? var Anders Sundström när SVT intervjuade honom om hans löneförhöjning

Idag riktar vi ett stort grattis till Anders Sundström och hans finfina lönehöjning på det deltidsjobb han har som styrelseordförande i Swedbank. Han får en lönehöjning på 74% och kommer i fortsättningen att få ett årsarvode 2.350.000. Men, som sagt, detta arvode är en ”deltidslön” eftersom Anders ju dessutom är styrelseordförande både för COOP och Folksam Liv.

SVT intervjuar Anders efter att han har fått beskedet, men det är inget lyckligt ansikte vi ser, ingen postkodmiljonär precis. Anders ser sur ut, är sammanbiten, och ber närmast om ursäkt för att Swedbank har ”utsatt honom” för denna jättelön. Han säger några meningar, är fortsatt sur och pratar utan schwung- ”Jag ska jobba hårt, jag ska ta mina uppdrag på allvar (till 33% vad gäller Swedbank antar vi) och inte leva på ett sätt som avviker från det jag säger att man bör leva.” Nu vet vi inte vilken moralkodex Anders förespråkar, men inget tyder på att han tänker vaska champagne som en rikemansunge eller köpa guldkranar till sitt badrum likt en diktator, utan vi tror att han menar sig vara en vad man kallar god lutheran. Vilket är dumt. Med denna höga lön är kan man säga att Sundström faktiskt är utkorad till att vara en samhällets superkonsument. Det är ju sådana som Anders som verkligen har pengar över. Enligt siffror från OECD är Sverige numera det land där den relativa fattigdomen ökat mest de senaste decennierna. Sverige har halkat från första till 14:e plats i rangordningen över jämlika länder. Det mesta tyder på att vi ser en rekonstruktion av forna tiders klassamhälle.

En sak som kan förvåna en är den enorma fantasilöshet som präglar samhällstoppens belöningssystem. Det är alltid mycket stora summor av just pengar som ska plockas ut ur företaget och överlämnas till de privatpersoner som har de högsta positionerna i pyramiden. Dessa resursrika personer verkar bara vilja visa upp sig som en sorts alfadjur, som bara blir nöjda när de får den absolut största hinken med gröpe och kraftfoder. Mäter de månne sitt värde i världen i belöningshinkar snarare än kreativitet? Om de haft ett mer passionerat förhållande till sina företag undrar man vad de hade kunnat åstadkomma, djärva experiment, eller varför inte något som gynnar kunderna på ett eller annat sätt – eller bygga en bostad till en ung person och lotta ut… Kanske skapar det stereotypa belöningssystemet ett ohyggligt trist klimat i ett företag som Swedbank. En så stor tristess att inte ens en rutinerad räv som Anders Sundström kan dölja den med sitt kroppsspråk.

Till Anders kan vi bara säga att vi hoppas att han ser gladare ut idag.
/C

Faktaruta:
Från slutet av 1990-talet fram till 2010 fördubblades i det närmaste det genomsnittliga hushållets skulder: från en nivå på runt 90 procent av den disponibla inkomsten, till runt 170 procent. Men detta är ett genomsnitt. I storstäderna är det inte ovanligt med långt högre skuldsättning än så.
Detta är sannolikt resultatet av den politik som har förts. I Stockholm har till exempel många lägenheter omvandlats till bostadsrätter.
Samtidigt har våra politiker misslyckats med att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande, så bristen på lägenheter gör att bostadspriserna stiger efter en mycket brantare kurva än löneökningarna. Det blir också svårare för ungdomar att hitta fram till ett eget boende.
Det finns många som anser att vi befinner oss mitt i en bostadsbubbla. Vår riksbanskchef Stefan Ingves uttrycker sin oro på DN ekonomi.
Däremot är det goda tider för bankerna som kan ge sina aktieägare stora utdelningar (Swedbank 13%) och sina chefer högre löner.

Written by episkop

24 mars, 2014 at 18:11