Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

Archive for the ‘Trafikpolitik’ Category

Welcome to Sweden – a country of free enterprise

with one comment

Det verkar som om en del turister som kommer till Sverige inte har fattat hur Sverige fungerar. Här är ett förslag till turistinformation…

Welcome to Sweden.

The members of the swedish government are happy you choose to visit our country and hope you will enjoy your stay. Sweden is a country of free enterpise and we want to tell you more about it…

WEB_INRIKES

An alliance between four right-wing parties is forming modern swedish politics – the modern swede just loves “Alliansen”

 

As a visitor you have the same privilege as the swede – you can make a free choice. You will experience this on arrival att Arlanda International Airport or if you come by boat to a Stockholmian harbour. We will give you an example. Maybe you want to go by taxi to your hotel…?

The Swedish taxi industry has been deregulated. Its up to you to make the deal. The price of the ride will vary. A ride from Arlanda could cost you 400 SEK or 40 000 SEK – its up to you to decide. You must pay according to the price information that should be clearly visible both inside and outside of the vehicle. When you entered that cab you closed the deal. If the meter of the taxi says 40 000 SEK (4 000 Euro, $6 000 ) on arrival att your hotel– you must pay! So make your choices carefully and you will enjoy our country. Once again – Welcome to Sweden

A swedish taxi must have price information!
By law a swedish cab must have price information. This is what we call a “free driver” giving his information. The cost of a ride in this car from Alanda airport to Stockholm will be around 40 000 SEK most hours of the week.

DN har på senare tid debatterat den fria taxinäringen, och en sådan som Ulf Adelsohn, en av initiativtagarna till avregleringen är numera kritisk till resultatet

Annonser

Written by episkop

11 mars, 2012 at 23:16

Publicerat i Frihet, Taxi, Trafikpolitik

Tagged with , ,

SL vill byta ut alla busskurer för halv miljard

leave a comment »

Denna busskur strax utanför Rimbo är helt ny, men hotas av SL:s krav på enhetlighet
Tidningen Mitt I Söderort rapporterar att SL vill använda 500 000 000 kr till nya busskurer.
Alla busskurer, ca 4 500, ska bytas ut, även helt nya eller fullt fungerande. De 7 500 hållplatser som saknar väderskydd kommer inte att beröras. Resenärer från dessa hållplatser får alltså även fortsättningsvis klara sig med eget paraply. Det viktigaste motivet enligt tidningen är att skapa enhetlighet. Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm har vägrat svara på tidningens frågor. Den indiviuella frihet som moderaterna vanligtvis propagerar för, gäller alltså inte busskurer. Där kan man lägga stora summor på att skapa perfekt konformitet. Det borde finnas bättre sätt för SL att använda detta jättebelopp, varför inte regnskydd där dessa saknas?

Andra källor: svt, expressen

Written by episkop

21 maj, 2010 at 15:39

Förbifart behövs förbi Förbifart Stockholm

leave a comment »

Förbifart Stockholm kostar 28 miljarder kronor, men löser inga trafikproblem. Redan efter 10 år kommer den att ha nått sitt kapacitetstak, och Stockholm är tillbaka i samma ruta där vi befinner oss idag. Det är
Svenska Dagbladet, som har läst Trafikverkets prognoser, som idag kommer med denna inte helt överraskande nyhet. Detta bekräftar de farhågor som Episkop uttryckte redan för ett par veckor sedan – om man försöker lösa trafikproblemen genom att använda samma koncept som i Los Angeles, är sannolikheten stor att man når samma resultat.

Politikerna vill lägga jättelika resurser för att människor i årtionden framåt förväntas ha exakt samma beteende – att ensamma sitta i sina bilar som väger 1-2 ton och i stort sett samtidigt transportera sig från sina hem i söderort till jobbet i norrort, eller tvärtom. Det verkar som om vi har politiker med skygglappar, som inte ser den klimatkris vi befinner oss mitt i eller tar höjd för den oljeprischock som snart kan stiga över händelsehorisonten.

En trådbuss kan rymma över 100 pass

Idag vill Episkop slå ett slag för trådbussen, som förtjänar en revival – energieffektiv och bullerfri. Gör en fil för elbussarna på Essingeleden – kombinera expressbussar som till exempel kan gå Kista – Skärholmen – Kista eller Nacka – Sollentuna – Väsby, med lokallinjer. Premiera ändrade arbetstider, premiera förhållandet boende-arbete, stimulera ”jobba hemma”-projekt. Hitta 100 lösningar till som kan förändra trafiksituationen i Stockholm …istället för en tung kloss som ingen kan flytta, ta fram det myller av möjligheter som finns strax under ytan.

Det talas mycket om fjärrtrafiken när det gäller Förbifarten, trafik från Norrland till södra Sverige. Varför ska den in i Stockholmsområdet över huvudtaget? Satsa ett antal av miljarderna så att upprustningen av väg 55 (Uppsala – Norrköping) påskyndas.
/C

Written by episkop

19 maj, 2010 at 15:41

Publicerat i Politik, Trafikpolitik

Bilprovningen avregleras

leave a comment »


Svensk Bilprovning har genom åren utvecklat sina metoder och sitt kundbemötande på ett mycket framgångsrikt sätt. Att kontrollera bilar är en känslig och uppgift, där det är viktigt att veta att personalen är okorrumperad. De sätter en 2:a eller 3:a för de fel på bilen som är en säkerhetsrisk. De har inga kopplingar till verkstäder som ska göra jobbet. Det är tryggt. Personalen är dessutom kunnig och kan beskriva hur lagningar bör genomföras.

Konstruktionen av ägandet för Svensk Bilprovning är smart med tanke på den uppgift som SBP har att genomföra den besiktning som vi genom lag är skyldiga att göra – drygt hälften ägs av staten och den andra halvan av lämpliga intressenter som försäkringsbolag, motororganisationer och taxi.

SBP har idag ett smart bokningssystem som gör det möjligt att boka provningstid även med ganska kort varsel, och när man kommer till platsen är väntetiden minimal. Genom den stora effektiviteten är priset för en besiktning lågt.

Nu ska denna klenod i den offentliga verksamheten delvis privatiseras, DN bedömer att priset för kunden kommer att dubblas kanske tredubblas. Det här är nog det allra tråkigaste med den borgerliga Alliansen det verkar som om de slängt bort all pragmatism och nu privatiserar för privatiserandets skull. Alliansen fortsätter att avreglera/privatisera innan man lärt sig och åtgärdat det som gått fel i tidigare privatiseringar – att elen blivit dyrare, att pendeltåget aldrig kommer och att snöröjningen uteblir.

Tänk om en vänsterregering beslöt sig för att förstatliga IKEA – det skulle vara lika galet och ideologiskt som Alliansens avregelering av Svensk Bilprovning, som tyvärr sker i verkligheten den 1 juli 2010.

Written by episkop

17 april, 2010 at 13:16

MED RYGGEN MOT FRAMTIDEN

with one comment

Det projektmål som Vägverket formulerade var att finna en vägkorridor. Målet var alltså inte att finna en lösning som ur ett övergripande perspektiv skulle vara en bra lösning på
Stockholms trafikproblem.(Göran Finnveden och Jonas Åkerman, KTH 2009 – Om Förbifart Stockholm)

bilkö

Alliansregeringen proklamerar stolt i DN Debatt, att om de vinner valet
kommer de att lägga 28 000 miljoner i startavgift för ett bygge av Förbifart Stockholm, projektet
som sågades helt av Uppdrag granskning redan hösten 2008. Kritik mot projektet från olika aspekter finns att också att läsa på många andra håll till exempel KTH, 27 forskare och 34 föreningar och Länsstyrelsen.

Varken fakta eller trafikforskning har påverkat Alliansen; de har höjt blicken, men tittat bakåt och fastnat för lösningar som var fräscha för 50 år sedan – motorvägsringar á la Västtyskland eller Los Angeles.

Alliansen nämner inte nutidens problem varken global uppvärmning eller peak-oil (när utvinningen av olja inte längre kan öka, blir det en stor prispress uppåt). De sätter som sitt främsta mål att bevara det system för kommunikation som vi har idag. Det stora flertalet ska alltså börja sina jobb mellan 7-9 och åka hem mellan 16-18. De ska sitta i kö (motorleder löser inte köproblem) var och en i en farkost av plåt som väger över ett ton. Systemet är dyrt, tar för mycket tid och är opraktiskt.

Varför inte lära sig av våra ungdomar som sköter delar av sina privata relationer via datorer och mobiltelefoner, varför skulle inte många jobb kunna skötas på samma sätt. Tänk om bara 10% av arbetsdagarna organiseras som distansdagar, om 10 % av bilarna försvinner från Essingeleden – Var tog köerna vägen? Det är klart att portabla kontor, flexibla arbetsplatser och distansarbete kräver förändringar i arbetslivets organisation. Det behövs politiker som kan motivera och uppmuntra företag att ta steg mot en sådan förändring. Kanske företagen behöver bli mer medvetna om att personalens resor till och från jobbet ingår i företagets energiförbrukning – varför inte en energideklaration. Rätt sorts utmaning ökar kreativiteten.

Det man blir nyfiken på är vilka projekt som skulle skapas om forskare på våra tekniska högskolor, beteendevetare och lämpliga experter fick i uppdrag, inte att skapa en vägkorridor, utan att lösa Stockholms trafikproblem på ett klimatsmart sätt, med en budget på 26 miljarder. Det kanske skulle generera en ny svensk exportprodukt.

Medan jag grubblade över Alliansens storstilade 1950-tals vision upptäckte jag att de vunnit en anhängare från oväntat håll – dagen efter går Socialdemokraterna med. Ser vi början på en Superallians?

C

Written by episkop

31 mars, 2010 at 21:56

Publicerat i Politik, Trafikpolitik