Episkop

Visar projektioner från nyhetsfloden

TPP, mediciner för miljarder dollar, och bombade sjukhus

leave a comment »

TPP (Trans Pacific Partnership) är ett frihandelsavtal som undertecknades av Australien, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Nya Zeland, Peru, Singapore och USA i februari 2016 och som sannolikt kommer att träda i kraft fram emot 2018. Det har utarbetats i största hemlighet utan insyn från allmänheten.(Lika hemligt som det avtal som förbereds för Europa TTIP)

Läkare utan gränser protesterar kraftigt mot detta avtal.För att kunna bedriva sin verksamhet och hjälpa patienter i fattiga länder är Läkare utan Gränser beroende av billiga generiska läkemedel. Priserna måste hållas låga så att patienterna kan få den medicin de behöver. Läkarna anser att TPP-avtalet i första hand skyddar läkemedelsbolagens patent och vinster, vilket om det genomförs riskerar att äventyra behandlingen av miljontals patienter.

tpp

Public citizen delar läkarnas oro: ”De utökade patenträttigheterna skulle tillåta läkemedelsbolagen att höja priserna för fler mediciner och även tillåta patent- och monopolrättigheter på kirurgiska metoder. För människor i de utvecklingsländer som berörs av TPP , kan dessa regler få dödliga konsekvenser – hindrar konsumenter att få tillgång till mediciner mot HIV/AIDS, TBC och cancer.

Var attacken i Kunduz ett misstag eller en politisk markering?

Den 3 oktober 2015 utsattes Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz för en attack av amerikanska flygvapnet. Vid attacken användes ett  AC-130 gunship, den kanske mest kraftfulla dödsmaskinen i det amerikanska flygvapnet, som under 1 timme cirklade över sjukhuset, utsatte det för kontinuerlig beskjutning med grovkalibriga vapen och dödade 42 människor. Dave Lindorff har riktat skarp kritik i Counterpunch och Läkare utan gränser har själva beskrivit händelsen och dess konsekvenser.

kunduz

 

Det går inte att påstå att detta var en avsiktlig handling från USAs sida. Besvärande är dock att attacken pågick under så lång tid (1 tim) och att besättningen dessutom lär ha ifrågasatt ordern och undrat om den verkligen var laglig, innan de bombade sjukhuset sönder och samman.

USAs president Obama, vinnare av Nobels fredspris, bad om ursäkt och sa bl a ”Michelle och jag tänker på och ber för alla civila som påverkats av denna händelse, deras familjer och kära”.

Trots sin ånger har Obama dock inte lyckats påverka sina saudiarabiska vänner, som fortsatt attackera Läkare utan gränsers sjukhus i Jemen flera gånger i år. I februari 2016 gjorde Läkarnas svenska ordförande, Katrin Kissawi, ett inlägg på AB Debatt och krävde att attackerna på sjukhusen skulle upphöra och att de är allvarliga krigsbrott.

TPP och TTIP

TPP förhandlingarna har skötts under stor sekretess, liksom det för Europa-USA pågående TTIP-avtalet. Det lär finnas en hel del likheter mellan dessa avtal. FNs människorättsexpert de Zaya har kritiserat uppläggen eftersom de vänder världen upp och ner – investerare kan stämma regeringar, medan regeringar inte kan stämma investerare. Denna asymetri menar de Zaya gör systemet orättvist. Han menar att internationell lag, inkluderande ansvarighet och öppenhet måste ha större tyngd än handelspakter.

En fråga som uppstår är vilket som är viktigast – att säkerställa miljoner människors tillgång till livsnödvändiga mediciner eller läkemedelsbolagens rättighet att öka sina vinster. Eller ska stater ha kvar sin rätt att utöva suveränitet eller ska de avgörande besluten fattas i domstolar bortom demokratisk kontroll. Detta är ett politiskt val vi måste ta ställning till.

 

Utredningen klar

2016-04-30
Pentagons utredning om Kunduz-attacken är klar, rapporterar Stars and Stripes. Av de 16 soldater som varit föremål för utredning blev tolv straffade. Straffen varierade; suspension, förlust av befälsrang, reprimander, formell rådgivning och omfattande återskolning. De som straffades hade haft olika uppgifter. Det var besättning på det AC-130 som utförde attacken, en högre officer och en enhet från Special Forces som befann sig på marken och identifierade målen.

RTs reportage om utredningen.

 

 

 

 

Annonser

Written by episkop

28 april, 2016 at 23:56

Publicerat i Handelsavtal, TPP, TTIP

Tagged with ,

Liberalernas nya logga är bara ett L

leave a comment »

liberalern4Foto: Lotte Fernval, Aftonbladet

Under sin tid inom försvarsmakten lär dåvarande major Jan Björklund, enligt DN, ha haft ett osande språkbruk, och kunde till exempel uppmana sina mannar ”att runka upp stridskuken ordentligt”. Frågan är om det är en sådan ordentligt ”upprunkad stridskuk” som är Liberalernas nya logotyp, och som ska inspirera de liberala skarorna i den politiska striden.

liberalerna

Loggan som enligt gp kostat 165 000 kronor har skapats av formgivarna Göran Bok och Bo Lundberg. Loggan har väckt blandade reaktioner. Liberalernas egen Birgitta Olsson säger att hon ”föll pladask” när hon fick se logotypen, andra har gjort sig lustiga och enligt AB sagt saker som – ”Vad har du i fickan Jan?” eller ”Två tamponger som formar en penis”.

Liberalernas ungdomsförbund gjorde nyligen ett kontroversiellt utspel i sexliberal riktning, när de ville göra det möjligt att donera sin döda kropp till nekrofila sammanslutningar eller göra det tillåtet med incest mellan syskon över 15, och detta skulle gälla alla medborgare och inte bara liberaler. Moderpartiet var kallsinniga till dessa förslag och tog avstånd. Kanske tar de skadan igen nu; de som tolkar den nya loggan som en erigerad fallos kommer nog lätt att tänka på liberalerna som sexliberalerna. Om det är en politisk framgångsfaktor får framtiden utvisa.

Enligt GP säger Jan Björklund själv om loggan: ”Den är fantastisk. Det är ett tydligt ”L””.

/C

Written by episkop

23 april, 2016 at 22:57

Sjukskrivningarna ökar igen!

leave a comment »

Episkop har firat en vecka med speciellt fokus på arbetsmiljö. Den 5 april hade Arbetsmiljöverket ett seminarium om Kvinnors och mäns arbetsvillkor”. Den 6 april kom regeringens förslag ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsernaoch dagen efter kom SSR:s ”Kartläggning av socialsekreterare 2016”. Idag ökar sjukskrivningarna åter igen, särskilt mycket bland kvinnor.

Arbetsmiljöverket visar i sin rapport att denna ökning av sjukskrivningar bland kvinnor INTE beror på könet i sig utan på arbetsvillkoren. Män med samma arbetsvillkor får likartade sjukskrivningsmönster som kvinnorna. Redan oktober 2015 konstaterar SSR att sjukskrivningar p g a stress ökat med 140% och skriver: ”Är du kvinna, mellan 36 och 45 år och arbetar inom socialt arbete i kommun eller landsting? Då hör du till den grupp som oftast blir långvarigt sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Och risken ökar år efter år.”

stresskolan

Socionomerna är en yrkesgrupp med många kvinnor, 90% av dem som svarade på en enkät från SSR är kvinnor. Det är en grupp som upplever sig som undervärderad lönemässigt och en konsekvens av detta är att man gör ”karriär i arbetsuppgifter” – d v s ju mer erfaren man blir ju lättare arbetsuppgifter får man. Därför sätts de unga nyutbildade kvinnorna på de tyngsta uppgifterna. Det är ganska allvarligt i en grupp som ser myndighetsutövning som sin viktigaste uppgift. Kan man anta att detta har ett samband med det som DN berättar; att det finns en osäkerhet om att orosanmälningar gällande barn verkligen fungerar och att rättssäkerheten är på väg att försvagas. DN fortsätter: ”– Den här negativa utvecklingen har pågått i åratal. Det finns ju ingen intresseorganisation eller annan stark röst i samhällsdebatten som talar för dem som kommer i kläm. Vad som sker nu är att våra socialsekreterare tvingas bryta mot lagen på grund av resursbristen. De kör på fel sida av vägen, men få förstår att det är så illa, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.” 

Att hantera svåra familjeärenden där barn far illa, borde vara den svåraste typ av ärenden som en socialsekreterare har att ta hand om. Om Episkop fattar det hela rätt så läggs sådana uppgifter på oerfaren personal, under de hundår när de jobbar in sig. Det måste vara mycket stresskapande att fatta beslut där felaktigheter, antingen att göra för mycket eller för litet, hårt kan drabba barn. Det borde vara här vi hittar kandidater till långtidssjukskrivningar med psykiatrisk diagnos.

ssr_fragor

Vad socialsekreterare pratar om på fikarasten

Sjukskrivningarna ökar! Situationen inom Socialtjänsten är ganska allvarlig. Rättssäkerheten är hotad. Vad passande att regeringen samma vecka kommer med förslag på lösningar, som ska ge ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Men här talar man INTE om situationen på socialkontoren, om låga löner eller stress. Har de någonsin pratat med Arbetsmiljöverket? De tycks konstatera att den som är sjuk är sjuk och ska rehabiliteras. Sjukdom ska förebyggas genom att arbetsgivaren tvingas betala 25% av sjukförsäkringskostnaden från dag 90 av sjukskrivningen. Frågan är om detta verkligen påverkar kommunerna så att de börjar göra sitt jobb. (Och en annan fråga är varför en arbetsgivare överhuvudtaget ska betala lön till en person som är sjuk. Vore det inte bättre att ha en försäkring som betalar ens lön när man är sjuk :-). Att sitta i en arbetsgivares knä i månader är inte det en sorts feodalism?)

Det vore mer naturligt att ställa krav. Vad sägs om förslaget att kommunerna ska fullfölja sitt lagliga ansvar! Vad sägs om att kräva tillräckliga resurser avsätts för att genomföra utredningar med kvalitet, se till att den största kompetensen får de svåraste uppdragen och den högsta lönen. Vad sägs om att skapa en situation där socialsekreterare kan fullfölja sina arbetsuppgifter? Vad sägs om att byta ”Spara, spara, spara mot ”Här får ni de resurser ni behöver för att kunna göra ert jobb”

2016-04-20
Roya Hakimina i ETC uppmärksammar Försäkringsmedicinen och menar att den undervisar i konsten att INTE sjukskriva, en sorts arbetslinjens yttersta disciplin.
Mycken information om sjukskrivningar bygger på myter. Roya meddelar fakta

2016-05-02
ETC om soicalsekreterarnas arbetssituation:
”Beslutet att tvångsomhänderta ett barn är ett av de största ingreppen som staten kan göra. Trots det tillåts resursbristen i socialtjänsten bli allt mer akut och många erfarna socionomer går antingen in i väggen eller flyr yrket.”

/C

Written by episkop

10 april, 2016 at 23:22

Varför tar det så lång tid på krogen?

leave a comment »

Den berömda restaurangen i New York hade börjat få kritik för sin långsamma service? Att öka personalen och att förenkla menyn hade inte hjälpt. År 2004 spenderade en genomsnittsgäst 1 timme och 5 minuter på restaurangen, men 2014 hade tiden ökat till 1 timme och 55 minuter! Vad hade hänt? Restaurangen hyrde en firma som skulle ta reda på svaret – och svaret var överraskande!

selfie på restaurang

Restaurangen som var en blandning av turist- och kvarterskrog var försedd med övervakningskameror. Genom att ett band från 2004 fanns sparat kunde man göra en jämförelse:

2004

2014

Gästerna anländer Gästerna anländer
Gästerna placeras vid bord och får menyn Gästerna placeras vid bord och får menyn
3 gäster /45 begär ändring av placeringen 18 gäster /45 begär ändring av placeringen
Efter 8 minuter slår gästerna ihop menyn och signalerar att de är klara att beställa. Kyparen är beredd och tar beställningen. Innan gästerna ens öppnat menyn tar de fram sina telefoner, vissa för att ta foton andra gör andra aktiviteter. 7 gäster/45 tillkallar kyparen och vill ha hjälp att koppla upp sig via WIFI. Det kan ta upp till 5 minuter av kyparens tid.Kyparen kommer fram och undrar hur det går med beställningen? De flesta har ännu inte hunnit öppna menyn och ber hen återkomma.Gästerna öppnar menyn, men har sina telefoner ovanpå och är fortfarande sysselsatta med annat. Kyparen kommer tillbaka och undrar om de är klara att beställa eller om de har några frågor.Gästen behöver mer tid.

Efter i genomsnitt 21 minuter har gästen gjort sin beställning.

Maten står på bordet inom 6 minuter även om mer komplicerade rätter tar längre tid. Maten står på bordet inom 6 minuter även om mer komplicerade rätter tar längre tid.
2 gäster/45 har klagomål pga temperatur, stekningsgrad etc. 26/45 gäster tar foton på maten under i genomsnitt 3 minuter.14/45 gäster tar foton på varandra med maten framför sig eller när de äter. Detta tar ytterligare 4 minuter eftersom de måste granska fotona för att ibland ta om dem igen.9/45 gäster skickar tillbaka maten eftersom den är för kall. Maten har uppenbarligen hunnit kallna pga. gästernas aktiviteter.
Kyparen håller bordet under viss bevakning för att snabbt kunna besvara önskemål. 27/48 gäster ville att kyparen skulle ta ett gruppfoto. 14/45 ville att han skulle ta ytterligare ett, eftersom det första inte blev bra. Denna process med lite småprat och fotande tog ytterligare 5 minuter, dessutom blev kyparen uppehållen och förhindrad att uppmärksamma andra gäster.
Gästen är klar begär notan. Betalar. Går efter 5 minuter När gästerna har ätit klart tar det i genomsnitt 20 minuter innan de begär notan eftersom de är upptagna med sina telefoner. När de väl tagit emot notan tar det nu 15 minuter längre innan gästerna är klara att betala.
På vägen ut kolliderar 8/45 gäster med andra gäster alt. kypare eftersom de sms:ar på vägen ut.
Genomsnittlig tid från ankomst till avfärd 1:05 Genomsnittlig tid från ankomst till avfärd 1:55

 

Källa: http://www.zerohedge.com/news/2014-10-11/why-do-new-york-restaurants-suck-surprising-answer

Written by episkop

16 oktober, 2014 at 00:46

Publicerat i Krogen, Sociala medier

USA är en oligarki

leave a comment »

oligocracy


USA tror sig gärna vara en demokratisk mönsterstat, beredd att gå i krig för att etabelera demokrati i motsträviga nationer. Men nu får den amerikanska regimen problem. Ny forskning visar nämligen att det politiska systemet i USA har förvandlats till en oligarki. Kanske dags att ta hem trupperna och börja kriga på hemmaplan!?

Det är Martin Gilens på Princeton Universitetet och Benjamin I Page vid Northwestern University som genomfört en studie ”Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens” De säger: ”Amerikaner har förvisso många rättigheter som präglar demokratiskt styre, som regelbundna val, yttrandefrihet och mötesfrihet. (Men) trots att tidigare studier gett ett till synes starkt stöd för teorier om majoritets demokrati, så visar våra studier att majoriteten av den amerikanska allmänheten i själva verket har litet inflytande över den politik som vår regering genomför. Vi tror att om politiken domineras av kraftfulla affärsorganisationer samt en handfull inflytelserika amerikaner så är Amerikas ställning som ett demokratiskt samhälle allvarligt hotat.” …”Sedan hänsyn tagits till de ekonomiska eliternas prioriteringar och sedan de organiserade intressegruppernas postioner har kontrollerats, så verkar det som om genomsnittsamerikanens åsikter har en minimal, icke-signifikant påverkan på politiken. Eric Zuesse kommenterar rapporten i Common Dreams och konstaterar. ”USA är ingen demokrati, utan i själva verket en oligarki”

/C

Written by episkop

2 maj, 2014 at 19:44

Publicerat i Politik, USA

Tagged with , ,

NATOS militära budget 10 ggr större än Rysslands

leave a comment »

Idag den 14 april 2014 har SIPRI publicerat sin årsbok ”SIPRI Yearbook 2014”.
Detta har uppmärksammats i media med följande rubriker i våra ledande medier:

Aftonbladet: ”Spenderar mer än hela USA” (Wolfgang Hansson syftar på Ryssland)
Expressen: ”Tillväxtländerna ökar sina militära utgifter”
Dagens Eko: ”Sipri: Öst rustar medan väst sparar på militära utgifter”
SVT: ”Väst rustar ned medan öst rustar upp”
DN: ”Kina, Ryssland och Saudiarabien rustar upp”
SVD:”Ryssland fortsätter rusta upp”

Så här enkelt kan man ljuga med statistik.
”Antag att Episkops redaktion har en revolver Smith & Wesson special värd 500 dollar, men under året skaffar sig en revolver till för samma pris. Vapeninnehavet har ökat från 1 revolver till 2 – alltså en upprustning på 100%”.
Nu jämför vi detta med USA:s siffror för 2012: 645 700 000 000 dollar och 2013: 640 000 000 000 dollar. Rustningen har alltså minskat med ca 1%.
En rubrik som är sann men totalt missvisande skulle vara ”Episkop rustar upp. USA rustar ned”

Vad står i SIPRIs rapport?
Episkop har studerat den tabell som redovisar hur mycket de olika länderna rustar för och som tycks utgöra grunden för den mediala rapporteringen.
Tabellen ser ut så här:

Rustningsläget i världen i stort sett oförändrat. ENORMA! resurser läggs ner på vapen och död.

Rustningsläget i världen i stort sett oförändrat. ENORMA! resurser läggs ner på vapen och död.

Vi använder tabellen för att av rent intresse få svar på två enkla frågor (men också med baktanken att kolla pålitligheten i våra ledande medier:)

1 Vem rustar mest?
Det land som rustar allra mest är USA som står för 1/3 av jordens totala militärkostnader (640/1747 miljarder dollar). Även om USA har minskat något på sina militära utgifter står denna nation fortfarande i en klass för sig när det gäller att prioritera sin militär. Landet har också oavbrutet fört krig på olika krigsskådeplatser jorden runt i många år.

2 Hur mycket rustar Ryssland i jämförelse med NATO?
Om vi nöjer oss med att summera de NATO-länder som redovisas i SIPRIs rapport blir summan i miljarder dollar
640(US)+61,2(F)+57,9(UK)+48,8(D)+32,7(I)+19,1(TU)=860
Jämfört med Ryssland som rustar för 87,8
Svaret på fråga 2 blir ungefärlig eftersom alla NATO-länder inte redovisas, men redan denna siffra som är för liten visar på NATOs totala militära överlägsenhet. De spenderar 10 ggr mer än Ryssland på sin militär. Om vi i fantasin skapar en militär allians mellan Kina och Ryssland blir resultatet 275,8/860. Även i detta hypotetiska exempel är NATOs rustning ca3 ggr större.

Ljuger våra ledande medier med statistik? Tyvärr blir svaret ja
Låt oss kolla det allra första.
Wofgang Hansson i Aftonbladet bygger sina påstenden runt % av BNP, vilket gör att man lätt hamnar helt snett i analysen eftersom USAs BNP är 8 ggr större.
Om vi rundar av siffrorna en aning så är USAs BNP 16 triljoner dollar Ryssland 2 triljoner dollar och i förhållande till de här talen har USA ”minskat” sin rustning från 3,9% (2004) av BNP till 3,8%(2013) medan Ryssland ÖKAR från 3,5 till 4,1. Verkligheten är fortfarande att USA rustar skyhögt mer än alla andra; USA 640 – Ryssland 87,8 miljarder dollar men genom sitt val av siffror kan Wofgang bygga påståenden som ”Ryssland fortsätter sin kraftiga upprustning”.

Tyvärr är Wolfgangs sätt att räkna rätt typiskt och vi ställer vi frågan: Är rubrikerna från våra ledande medier som redovisades i inledningen till artikeln missvisande i förhållande till fakta? Svar JA! Om man läser artiklarna blir det ännu värre för där fördjupas den missvisande bilden, med ett undantag – EXPRESSEN! vars artikel redovisar faktiska siffror och är klargörande. Episkop finner det aningens oroväckande att dessa medier man brukar lita på i dagsläget har blivit mer propagandistiska än sakliga. En intressant fråga är varför?

Kärnvapen
Det finns en statistik till i SIPRIS rapport som Episkop däremot finner mycket mer oroande, och det är statistiken över kärnvapen.
Så här ser den ut:

Många atombomber finns det. Här är skillnaden NATO/Ryssland mindre intressant. 2600 mot 1800 (siffrorna för vapen som kan användas NU!) Båda blocken har kapacitet att helt förstöra den värld vi känner till.

Många atombomber finns det. Här är skillnaden NATO/Ryssland mindre intressant.
2600 mot 1800 (siffrorna för vapen som kan användas NU!)
Båda blocken har kapacitet att helt förstöra den värld vi känner till.

Läget i världen blir enormt farligt om Väst med sin helt överlägsna militära kapacitet tränger in Ryssland i ett hörn.
Episkop anser också att missvisande medierappotering är farlig. Väst beskriver gärna sig självt som demokratiskt och rättrådigt kanske lite svagt, medan Ryssland är mäktigt och aggressivt. Statskuppen i Kiev har aldrig ägt rum (eftersom demokrativänner aldrig skulle störta en demokrati så har det inte hänt). Däremot har Putin helt plötsligt annekterat Krim och driven av en oberäknelig ondska är han nu farlig.
Det finns ett glapp i självbilden och media har slutat att kritiskt granska, vilket ovan har bevisats!!
/C

Written by episkop

15 april, 2014 at 01:10

Attacken med kemiska stridsmedel i Syrien utfördes av rebellerna med understöd av Turkiet

leave a comment »

Den undersökande journalisten Seymour Hersh, vinnare av Pulitzerpriset, har gjort det igen! I London Review of Books berättar han vem som låg bakom den attack med kemiska vapen som utfördes i Damaskusförorten Ghouta 21 augusti 2013. Och det var INTE Assad-regimen utan den islamistiska rebellfraktionen al Nusra med understöd från Turkiet.

I augusti 2013. Den syriska oppositionen publicerar bilder som visar barn som dött i en attack med nervgas.  Assad-regimen blir starkt misstänkt.

I augusti 2013. Den syriska oppositionen publicerar bilder som visar barn som dött i en attack med nervgas.
Assad-regimen blir starkt misstänkt.

Våren 2013 började Assad-regimen få ett övertag på slagfältet. Enligt Hersh var detta ett hot mot den dröm som Turkiets president Erdogan hade om öka sitt inflytande över Syrien. Ett förlorat krig skulle också innebära att tusentals islamistiska krigare skulle söka fristad i Turkiet och kunna bli ett hot även mot den turkiska regimen. Det var här som planen att dra in USA i kriget uppstod. Om Assad korsade Obamas ”röda linje” och började använda kemiska vapen, så hade USA lovat att gå till attack på Syrien. Detta menar Hersh är bakgrunden till den attack med kemiska vapen som utfördes i Ghouta. Den utfördes av al-Nusra rebellerna på ett sätt så att det skulle se ut som om den utfördes av den syriska regeringen – en s.k. ”false-flag operation”.

Enligt Hersh kände underrättelsetjänsterna både i USA och Storbritannien till att al Nusra Fronten hade en produktionscell för nervgas. En serie attacker med kemiska vapen hade förekommit redan under mars och april 2013 och kom att undersökas av FN-personal i Syrien. som redan då, säger Hersh, hittade bevis som knöt den syriska oppositionen till den första gasattacken som ägde rum 19 mars i en by nära Aleppo, men FN hade inget uppdrag att rapportera om skuldfrågan, så därför kom den här typen av fakta aldrig till publik kännedom.

Efter attacken den 21 augusti beordrade Obama Pentagon att planera lämpliga bombmål, men de bombmål som stabscheferna (joint chiefs of staff) lagt upp kritiserades av Vita Huset som fann dem vara otillräckligt ”smärtsamma” för Assad-regimen. Militärens bombmål hade varit rent militära och skonat den civila infrastrukturen. Vita Huset pressade dock på och planen kom att utveckklas till ett ”monsteranfall” som kom att inkludera elnätet, olje- och gasdepåer, alla kända logistik och vapendepåer, alla kända kontroll och kommandoanläggningar och alla kända byggnader som användes av militär och underrättelsetjänst. Den här anfallsplanen skulle verkställas senast den 2 september 2013.

General Martin Dempsey, ordförande för stabscheferna, var huvudansvarig för att planera och verkställa attacken. Men redan från början hade stabscheferna varit skeptiska till regeringens argument och påstående att de hade fakta som kunde bevisa Assads skuld och ville ha mer tydliga bevis från militära underrättelsetjänsten (DIA), särskilt som militärledningen ansåg att oavsett skuldfrågan så skulle en attack på Syrien var en stor militär blunder, risken att anfallet skulle kunna utvecklas till ett storkrig i Mellersta Östern var stor. Det som kom att ändra händelseförloppet var de analyser som genomfördes i brittiska försvarets laboratorier i Porton Down. Sarin-proverna matchade inte kända prover från den syriska armén vapenarsenal. Bevisen verkade inte hållbara vilket rapporterades till de amerikanska stabscheferna som i sin tur varnade presidenten.

USAs underrättelseanalytiker som arbetade med 21 augusti attacken hade en ‘känsla’ att det inte var Syrien som hade utfört den. Turkiet var den aktör i regionen som hade bäst förutsättningar och kunskap om hantering, utbildning, produktion, etc. Omedelbart efter attacken hade underättelsetjänsten snappat upp kommunikation som bekräftat deras misstankar. Hersh källa som vid tidpunkten var verksam inom underrättelsetjänsten säger till Hersh: ”Vi vet nu att det var en hemlig operation som planerades av Erdogans folk för att knuffa Obama över den röda linjen.”

Den politiska processen arbetade mot ett amerikanskt anfall. Det brittiska parlamentet sade nej. Obama ville ha godkännande av kongressen. Kriget ställdes in eller lades i alla fall på is efter att Assad-regimen gått med på att skrota sin arsenal av kemiska vapen, genom en överenskommelse där Ryssland var en aktiv part, en process som fortfarande pågår.

Justin Raimondo har kommenterat Hersh artikel
liksom Robert Parry i the Collapsing Syria-Sarin Case
Amy Goodman intervjuar Seymour Hersh på Democracy Now!

En annan rapport som får ökad relevans efter Hersh artikel är den som gjordes av nunnan Mother Agnes Miriam of the Cross, som hade kontakt med föräldrar som kände igen sina döda barn på de youtube-filmer som publicerades av dem som ville få till stånd ett amerikanskt anfall på Syrien. Hon misstänker just al Nusra fronten som inblandade i attackerna. (Varning starka bilder)

Written by episkop

9 april, 2014 at 23:11

Publicerat i Syrien, USA, Utrikespolitik